Φίλτρο: Εφαρμογή ειδικού φίλτρου

  1. Αντιγράψτε τις κεφαλίδες των στηλών των περιοχών του φύλλου που θα φιλτραριστούν σε μια άδεια περιοχή του φύλλου και στη συνέχεια εισαγάγετε τα κριτήρια του φίλτρου σε μια γραμμή κάτω από τις κεφαλίδες. Ως αποτέλεσμα, τα δεδομένα που είναι διευθετημένα οριζόντια σε μια γραμμή θα συνδέονται πάντα λογικά με τον τελεστή AND και τα δεδομένα που είναι διευθετημένα κάθετα θα συνδέονται πάντα λογικά με τον τελεστή OR.

  2. Αφού δημιουργήσετε έναν πίνακα φίλτρου, επιλέξτε τις περιοχές του φύλλου που θα φιλτραριστούν. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ειδικό φίλτρο επιλέγοντας Δεδομένα - Φίλτρο - Ειδικό φίλτρο και καθορίστε τις συνθήκες φιλτραρίσματος.

  3. Στη συνέχεια πατήστε Εντάξει και θα δείτε ότι μόνο οι γραμμές από το αρχικό φύλλο των οποίων τα περιεχόμενα ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης είναι ακόμα ορατές. Όλες οι άλλες γραμμές αποκρύπτονται προσωρινά και μπορείτε να τις εμφανίσετε πάλι με την εντολή Μορφή - Γραμμή - Προβολή.

Παράδειγμα

Φορτώστε ένα υπολογιστικό φύλλο με τις περισσότερες δυνατές εγγραφές. Για το παράδειγμα υποθέτουμε ότι έχουμε ένα φανταστικό έγγραφο Κύκλων εργασιών, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Η εμφάνιση του εγγράφου είναι η εξής:

A

B

C

D

E

1

Μήνας

Προεπιλογή

Εργασία

Πολυτέλεια

Σουίτα

2

Ιανουάριος

125600

200500

240000

170000

3

Φεβρουάριος

160000

180300

362000

220000

4

Μάρτιος

170000

και ούτω καθεξής...


Αντιγράψτε τη γραμμή 1 με τις κεφαλίδες γραμμής (ονόματα πεδίων) στη γραμμή 20, για παράδειγμα. Εισαγάγετε τις συνθήκες φιλτραρίσματος που συνδέονται με τον τελεστή OR στις γραμμές 21, 22, κ.λπ.

A

B

C

D

E

20

Μήνας

Προεπιλογή

Εργασία

Πολυτέλεια

Σουίτα

21

Ιανουάριος

22

<160000


Εδώ καθορίστε ότι θα εμφανίζονται μόνο οι γραμμές που είτε έχουν την τιμή Ιανουάριος στα κελιά Μήνας Ή μια τιμή κάτω από 160000 στα κελιά Προεπιλογή.

Επιλέξτε Δεδομένα - Φίλτρο - Ειδικό φίλτρο και έπειτα επιλέξτε την περιοχή A20:E22. Αφού πατήσετε Εντάξει, στην περιοχή φύλλου θα εμφανιστούν μόνο οι φιλτραρισμένες γραμμές. Οι άλλες γραμμές θα είναι κρυφές.