Φιλτράρισμα συγκεντρωτικών γραφημάτων

Τα φίλτρα χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση ανεπιθύμητων δεδομένων από το συγκεντρωτικό γράφημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα στο συγκεντρωτικό γράφημα ή στον αντίστοιχο συγκεντρωτικό πίνακα, επειδή το τελικό γράφημα είναι ακριβώς το ίδιο.

Πλήκτρα πεδίου συγκεντρωτικού γραφήματος

Τα πλήκτρα συγκεντρωτικού γραφήματος είναι μοναδικά στα συγκεντρωτικά γραφήματα, τα κανονικά γραφήματα δεν τα έχουν. Τα πλήκτρα εμφανίζουν τη διάταξη του συγκεντρωτικού πίνακα, που είναι τα πεδία του συγκεντρωτικού πίνακα. Εάν είναι παρόντα, τα πεδία σελίδας εμφανίζονται στην κορυφή. Τα πεδία γραμμής εμφανίζονται στο τέλος του γραφήματος το ένα δίπλα στο άλλο και το υπόμνημα δείχνει τα πλήκτρα από τα στοιβαγμένα πεδία στήλης.

Πλήκτρα συγκεντρωτικού γραφήματος

Τα πλήκτρα έχουν μια αναδυόμενη ενέργεια συνδεμένη σε αυτά. Εάν υπάρχει κάποιο εφαρμοσμένο φίλτρο, τότε το βέλος γίνεται γαλάζιο (παρόμοιο με συγκεντρωτικό πίνακα), έτσι είναι πιο εύκολο να δείτε πότε ένα πεδίο έχει εφαρμοσμένο φίλτρο.

Τα υφιστάμενα πεδία σελίδας εμφανίζουν τι είναι φιλτραρισμένο: όταν τίποτα δεν είναι φιλτραρισμένο εμφανίζεται "-όλα-", όταν κάποια δεδομένα είναι φιλτραρισμένα, τότε εμφανίζεται "-πολλαπλά-" και όταν μόνο μια τιμή δεν είναι φιλτραρισμένη, εμφανίζεται η τιμή.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα: