Επεξεργασία συγκεντρωτικών πινάκων

Πατήστε σε ένα από τα κουμπιά στο συγκεντρωτικό πίνακα και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού. Θα εμφανιστεί ένα ειδικό σύμβολο δίπλα από το δείκτη του ποντικιού.

Σύροντας το κουμπί σε μια διαφορετική θέση στη γραμμή, μπορείτε να τροποποιήσετε τη σειρά των στηλών. Αν σύρετε ένα κουμπί από τη γραμμή στην αριστερή άκρη του πίνακα σε μια γραμμή της περιοχής κεφαλίδων, μπορείτε να αλλάξετε μια στήλη σε γραμμή.

Στο διάλογο του συγκεντρωτικού πιλότου, μπορείτε να σύρετε ένα κουμπί στο χώρο Πεδία σελίδας για να δημιουργήσετε ένα κουμπί και ένα πλαίσιο λίστας στο πάνω μέρος του συγκεντρωτικού πίνακα. Το πλαίσιο καταλόγου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο του συγκεντρωτικού πίνακα από τα περιεχόμενα του επιλεγμένου στοιχείου. Μπορείτε με την χρήση μεταφοράς και απόθεσης μες το συγκεντρωτικό πίνακα να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο πεδίο σελίδας ως φίλτρο.

Για να αφαιρέσετε ένα κουμπί από τον πίνακα, απλά σύρετε το εκτός του συγκεντρωτικού πίνακα. Απελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού όταν ο δείκτης του ποντικιού που είναι τοποθετημένος εντός του φύλλου αλλάξει σε ένα 'μη επιτρεπτό' εικονίδιο. Το κουμπί διαγράφεται.

Για να επεξεργαστείτε ένα συγκεντρωτικό πίνακα, πατήστε σε κάποιο κελί μες το συγκεντρωτικό πίνακα και άνοιγμα του μενού περιεχομένου. Στο μενού περιεχομένου θα βρείτε την εντολή Επεξεργασία διάταξης, η οποία εμφανίζει το διάλογο συγκεντρωτικός πίνακας του τρέχοντος συγκεντρωτικού πίνακα.

Στο συγκεντρωτικό πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές μεταφορά και απόθεση ή αποκοπή/επικόλληση, ώστε να αναδιατάξετε τη σειρά των πεδίων δεδομένων.

Μπορείτε να αποδώσετε προσαρμοσμένα ονόματα προβολής σε πεδία, μέλη πεδίων, μερικά αθροίσματα (με μερικούς περιορισμούς) και συνολικά αθροίσματα στους συγκεντρωτικούς πίνακες. Ένα προσαρμοσμένο όνομα προβολής εκχωρείται σε ένα στοιχείο αντικαθιστώντας το αρχικό όνομα με ένα άλλο όνομα.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα: