Εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους

Χρησιμοποιώντας την εντολή μενού Μορφή - Μορφοποίηση υπό όρους, ο διάλογος σάς επιτρέπει να καθορίσετε συνθήκες ανά κελί, οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν ώστε τα επιλεγμένα κελιά να έχουν μια ειδική μορφή.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους, ενεργοποιήστε τον Αυτόματο υπολογισμό. Επιλέξτε Δεδομένα- Υπολογισμός - Αυτόματος υπολογισμός (θα δείτε ένα σημείο επιλογής δίπλα στην εντολή όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος υπολογισμός).


Με τη μορφοποίηση υπό ορούς μπορείτε, για παράδειγμα, να επισημάνετε τα αθροίσματα που υπερβαίνουν τη μέση τιμή όλων των αθροισμάτων. Αν αλλάξουν τα αθροίσματα, τότε η μορφοποίηση αλλάζει αναλόγως, χωρίς να χρειαστεί να εφαρμόσετε άλλες τεχνοτροπίες χειροκίνητα.

Για να ορίσετε τις συνθήκες

 1. Επιλέξτε τα κελιά στα οποία θέλετε να εφαρμοστεί το στυλ υπό όρους.

 2. Επιλέξτε την εντολή Μορφή - Μορφοποίηση υπό όρους.

 3. Εισαγάγετε τις συνθήκες στο πλαίσιο διαλόγου. Ο διάλογος εξηγείται λεπτομερώς στη Βοήθεια LibreOffice, ενώ παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα:

Παράδειγμα μορφοποίησης υπό όρους: Επισήμανση τιμών πάνω από την μέση τιμής

Βήμα1: Δημιουργία τιμών αριθμού

Θέλετε να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες τιμές στους πίνακές σας. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα με κύκλους εργασιών να εμφανίζονται όλες οι τιμές πάνω από τον μέσο όρο με πράσινο, ενώ όσες είναι κάτω από τον μέσο όρο να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτό είναι δυνατό με την μορφοποίηση υπό όρους.

 1. Αρχικά δημιουργήστε έναν πίνακα όπου εμφανίζονται μερικές διαφορετικές τιμές. Για την δοκιμή μπορείτε να δημιουργήσετε πίνακες με οποιουδήποτε τυχαίους αριθμούς:

  Σε ένα από τα κελιά εισαγάγετε τον τύπο =RAND(), και θα προκύψει ένας τυχαίος αριθμός μεταξύ 0 και 1. Αν θέλετε ακέραιους μεταξύ 0 και 50, εισάγετε τον τύπο =INTEGER(RAND()*50).

 2. Τώρα, αντιγράψτε τον τύπο για να δημιουργήστε μια γραμμή με τυχαίους αριθμούς. Πατήστε στην κάτω δεξιά γωνία του επιλεγμένου κελιού, και σύρετε την στα δεξιά μέχρι να επιλεγεί η επιθυμητή περιοχή κελιών.

 3. Με τον ίδιο τρόπο που περιγράφτηκε παραπάνω, σύρετε τη γωνία του κάτω δεξιά κελιού ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες γραμμές τυχαίων αριθμών.

Βήμα 2: Καθορίστε τεχνοτροπίες κελιού

Το επόμενο βήμα είναι να εφαρμόστε μια τεχνοτροπία κελιών σε όλες τις τιμές που αντιπροσωπεύουν κύκλους εργασιών πάνω από τον μέσο όρο, και μια τεχνοτροπία για όσους είναι κάτω από το μέσο όρο. Σιγουρευτείτε, πριν να συνεχίσετε, ότι το παράθυρο Τεχνοτροπίες είναι ορατό.

 1. Πατήστε σε ένα κενό κελί και επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση κελιών από το μενού περιβάλλοντος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών επιλέξτε το χρώμα του παρασκηνίου από τη σελίδα καρτέλας Παρασκήνιο. Πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

 3. Στο παράθυρο τεχνοτροπιών, πατήστε στο εικονίδιο Νέα τεχνοτροπία από επιλογή. Εισάγετε το όνομα της νέας τεχνοτροπίας. Για αυτό το παράδειγμα, ονομάστε την τεχνοτροπία "Παραπάνω".

 4. Για να καθορίσετε μια δεύτερη τεχνοτροπία, πατήστε πάλι σε ένα άδειο κελί και ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Αναθέστε ένα διαφορετικό χρώμα παρασκηνίου για το κελί και ένα όνομα (π.χ., "Κάτω" ).

Βήμα 3: Υπολογίστε μέσο όρο

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα υπολογίσουμε την μέση τιμή τυχαίων τιμών. Το αποτέλεσμα θα τοποθετηθεί σε ένα κελί:

 1. Τοποθετήστε το δρομέα σε ένα κενό κελί, για παράδειγμα στο J14, επιλέξτε Εισαγωγή - Συνάρτηση.

 2. Επιλέξτε τη συνάρτηση AVERAGE. Με το ποντίκι επιλέξτε όλους τους τυχαίους αριθμούς. Αν δεν μπορείτε να δείτε ολόκληρη την περιοχή, επειδή ο οδηγός συνάρτησης την επικαλύπτει, μπορείτε προσωρινά να σμικρύνετε τον διάλογο με το εικονίδιο Σμίκρυνση / μεγέθυνση>.

 3. Κλείστε τον οδηγό συνάρτησης με Εντάξει.

Step 4: Εφαρμόστε τεχνοτροπίες κελιού

Τώρα μπορείτε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση υπό όρους στο φύλλο:

 1. Επιλέξτε όλα τα κελιά με τους τυχαίους αριθμούς.

 2. Επιλέξτε την εντολή Μορφή - Μορφοποίηση υπό όρους για να ανοίξετε το αντίστοιχο παράθυρο.

 3. Καθορίστε την συνθήκη ως εξής: Αν η τιμή του κελιού είναι μικρότερη από J14, μορφοποιήστε με την τεχνοτροπία κελιού "Κάτω από" και αν η τιμή του κελιού είναι μεγαλύτερη από ή ίση με J14, μορφοποιήστε με την τεχνοτροπία κελιού "Πάνω από".

Βήμα 5: Αντιγράψτε την τεχνοτροπία κελιού

Για να εφαρμόσετε αργότερα τη μορφοποίηση υπό συνθήκες σε άλλα κελιά:

 1. Πατήστε σε ένα από τα κελιά στο οποίο ορίστηκε μορφοποίηση υπό συνθήκες.

 2. Αντιγράψτε το κελί στο πρόχειρο.

 3. Επιλέξτε τα κελιά στα οποία θα εφαρμοστεί αυτή η μορφοποίηση.

 4. Επιλέξτε την εντολή Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση.

 5. Στην περιοχή Επιλογή, επιλέξετε μόνο το πεδίο Μορφοποίηση. Δεν πρέπει να είναι επιλεγμένο κανένα άλλο πεδίο. Πατήστε Εντάξει.