Παραπομπή κελιού σε άλλα φύλλα

Σε κάποιο κελί του φύλλου μπορείτε να ορίσετε μια παραπομπή σε κελί άλλου φύλλου.

Με αντίστοιχο τρόπο, μπορεί επίσης να γίνει παραπομπή σε κάποιο κελί άλλου εγγράφου με την προϋπόθεση ότι αυτό το έγγραφο έχει ήδη αποθηκευτεί ως αρχείο.

Παραπομπή κελιού σε κελί στο ίδιο έγγραφο

 1. Ανοίξτε ένα νέο κενό υπολογιστικό φύλλο.

 2. Ως παράδειγμα, πληκτρολογήστε στο κελί A1 του Φύλλου1 τον ακόλουθο τύπο και ολοκληρώστε την εισαγωγή με το πλήκτρο Enter:

  =Sheet2.A1

 3. Πατήστε στην καρτέλα του φύλλου 2 στο τέλος του υπολογιστικού φύλλου. Τοποθετήστε τον δρομέα στο κελί A1 και εισαγάγετε κείμενο ή κάποιον αριθμό.

 4. Αν επιστρέψετε στο Φύλλο1, θα δείτε το ίδιο περιεχόμενο στο κελί A1. Αν τα περιεχόμενα της περιοχής Φύλλο2.A1 τροποποιηθούν, τότε τροποποιούνται επίσης και τα περιεχόμενα στο Φύλλο1.A1.

Παραπομπή κελιού σε κελί σε άλλο έγγραφο

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα, για να φορτώσετε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου.

 2. Επιλέξτε Αρχείο - Νέο, για να ανοίξετε ένα νέο υπολογιστικό φύλλο. Τοποθετήστε το δρομέα σε ένα ελεύθερο κελί και πληκτρολογήστε το σύμβολο της ισότητας για να δηλώσετε ότι θέλετε να ξεκινήσετε έναν τύπο.

 3. Τώρα μεταβείτε στο έγγραφο που μόλις φορτώσατε. Πατήστε σε οποιοδήποτε κελί με τα δεδομένα που θέλετε να εισάγετε στο νέο έγγραφο.

 4. Επιστρέψετε στο νέο υπολογιστικό φύλλο. Στη γραμμή εισαγωγής, θα δείτε τώρα πως το LibreOffice Calc πρόσθεσε την παραπομπή στον τύπο για εσάς.

  Η παραπομπή σε ένα κελί άλλου εγγράφου περιέχει επομένως το όνομα του άλλου εγγράφου σε μονά εισαγωγικά, κατόπιν μια δίεση #, ύστερα το όνομα του φύλλου στο άλλο έγγραφο που ακολουθείται από μια τελεία και το όνομα του κελιού.

 5. Επιβεβαιώστε τον τύπο πατώντας στο πράσινο σημάδι επιλογής.

 6. Αν σύρετε το πλαίσιο στη κάτω δεξιά γωνία του ενεργού κελιού για να επιλέξετε μια περιοχή κελιών, το LibreOffice εισάγει αυτόματα τις αντίστοιχες παραπομπές στα παρακείμενα κελιά. Ως αποτέλεσμα, προηγείται του ονόματος φύλλου το σύμβολο "$", που το καθορίζει ως απόλυτη παραπομπή.

Αν εξετάσετε προσεχτικά το όνομα του άλλου εγγράφου στον τύπο, θα παρατηρήσετε ότι είναι γραμμένο ως URL. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα URL από το διαδίκτυο.