Ορισμός χρωμάτων παρασκηνίου ή γραφικών παρασκηνίου

Μπορείτε να καθορίσετε ένα χρώμα για το παρασκήνιο ή να χρησιμοποιήσετε ένα γραφικό σαν παρασκήνιο για περιοχές κελιών στο LibreOffice Calc.

Εφαρμογή χρώματος παρασκηνίου σε ένα υπολογιστικό φύλλο για το LibreOffice Calc

  1. Επιλέξτε τα κελιά.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Κελιά...Μορφοποίηση κελιών από το μενού περιεχομένων).

  3. Στη σελίδα της καρτέλας Παρασκήνιο, επιλέξτε το χρώμα του παρασκηνίου.

Γραφικά στο παρασκήνιο των κελιών

  1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Εικόνα - Από αρχείο.

  2. Επιλέξτε το γραφικό και πατήστε στο κουμπί Άνοιγμα.

    Το γραφικό εισάγεται αγκιστρωμένο στο ενεργό κελί. Μπορείτε να μετακινήσετε και να αλλάξετε το μέγεθος του γραφικού. Στο μενού περιεχομένου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Ταξινόμηση - Στο παρασκήνιο. Για να επιλέξετε ένα γραφικό που έχει τοποθετηθεί στο παρασκήνιο χρησιμοποιήστε την .