Εφαρμογή αυτόματης μορφοποίησης σε επιλεγμένη περιοχή κελιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία της Αυτόματης μορφοποίησης για να μορφοποιήσετε γρήγορα ένα φύλλο ή μια επιλεγμένη περιοχή κελιών.

Για να εφαρμόσετε μια αυτόματη μορφοποίηση σε ένα φύλλο ή σε ένα επιλεγμένο εύρος κελιών

 1. Επιλέξτε τα κελιά, συμπεριλαμβάνοντας τις κεφαλίδες των στηλών και των γραμμών, που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Επιλέξτε Δεδομένα - Αυτόματη μορφοποίηση.

 3. Για να επιλέξετε ποιες ιδιότητες θα περιλαμβάνει μια αυτόματη μορφοποίηση, πατήστε στο κουμπί Πρόσθετα.

 4. Πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

  Η μορφοποίηση εφαρμόζεται στην επιλεγμένη περιοχή κελιών.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν δεν βλέπετε καμία αλλαγή στο χρώμα του περιεχομένου των κελιών, επιλέξτε Προβολή - Επισήμανση Τιμής.


Για να καθορίσετε μια αυτόματη μορφοποίηση για υπολογιστικά φύλλα

Μπορείτε να ορίσετε μια νέα αυτόματη μορφοποίηση η οποία να είναι διαθέσιμη για όλα τα υπολογιστικά φύλλα.

 1. Μορφοποίηση ενός φύλλου.

 2. Επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή όλων.

 3. Επιλέξτε Δεδομένα - Αυτόματη μορφοποίηση.

 4. Πατήστε Προσθήκη.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα του διαλόγου Προσθήκη αυτόματης μορφοποίησης, εισάγετε ένα όνομα για την μορφή.

 6. Πατήστε στο Εντάξει.