Μορφή αριθμού: Διαγραφή δεκαδικού ψηφίου

Αφαιρεί το τελικό δεκαδικό ψηφίο από τους αριθμούς των επιλεγμένων κελιών.

Icon

Μορφή αριθμού: Διαγραφή δεκαδικού ψηφίου