Μορφή αριθμού: Προσθήκη δεκαδικού ψηφίου

Προσθέτει ένα δεκαδικό ψηφίο στους αριθμούς των επιλεγμένων κελιών.

Icon

Μορφή αριθμού: Προσθήκη δεκαδικού ψηφίου