Μορφή αριθμού: Προεπιλογή

Εφαρμόζει την προεπιλεγμένη μορφή του αριθμού στα επιλεγμένα κελιά.

Εικονίδιο

Μορφή αριθμού: Τυπική