Μορφή αριθμού: Νομισματική

Εφαρμόζει την προεπιλεγμένη νομισματική μορφή στα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών.

Icon

Μορφή αριθμού: Νομισματική