Συνάρτηση IMCOSH

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο μιγαδικού αριθμού. Το υπερβολικό συνημίτονο μιγαδικού αριθμού μπορεί να εκφραστεί από:

cosh(a+bi)=cosh(a)cos(b)+sinh(a)sin(b)i

Το αποτέλεσμα εμφανίζεται με τη μορφή συμβολοσειράς και έχει τον χαρακτήρα "i" ή "j" ως φανταστική μονάδα.

Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή η συνάρτηση είναι τμήμα του προτύπου της μορφής Open Document για εφαρμογές γραφείου (OpenDocument) έκδοσης 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Σύνταξη

IMCOSH(Μιγαδικός_αριθμός)

Ο μιγαδικός_αριθμός είναι ένας μιγαδικός αριθμός του οποίου πρόκειται να υπολογιστεί το υπερβολικό συνημίτονο.

Εικονίδιο σημείωσης

Ένας μιγαδικός_αριθμός είναι μια παράσταση συμβολοσειράς με τη μορφή "a+bi" ή "a+bj", όπου a και b είναι αριθμοί.
Αν ο μιγαδικός αριθμός είναι όντως ένας πραγματικός αριθμός (b=0), τότε μπορεί να είναι είτε μια παράσταση συμβολοσειράς ή μια τιμή αριθμού.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Η συνάρτηση επιστρέφει πάντα μια συμβολοσειρά που αναπαριστά έναν μιγαδικό αριθμό.
Αν το αποτέλεσμα είναι ένας μιγαδικός αριθμός με ένα από τους όρους του (a ή b) ίσο με μηδέν, αυτός ο όρος δεν εμφανίζεται.


Παραδείγματα

=IMCOSH("4-3i")
επιστρέφει -27,0349456030742-3,85115333481178i.

Η =IMCOSH(2)
επιστρέφει 3,76219569108363 ως συμβολοσειρά. Το φανταστικό τμήμα είναι μηδέν και έτσι δεν εμφανίζεται στο αποτέλεσμα.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα: