Κριτήρια

Καθορίστε τους κανόνες εγκυρότητας γι το επιλεγμένο κελί(ά).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Καρτέλα μενού Δεδομένα - Εγκυρότητα - Κριτήρια.


Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε κριτήρια όπως: "Αριθμού μεταξύ 1 και 10" ή "Κείμενα που αποτελούνται όχι περισσότερους από 20 χαρακτήρες".

Να επιτρέπεται

Πατήστε σε μια επιλογή εγκυρότητας για τα επιλεγμένα κελιά.

Οι ακόλουθες συνθήκες είναι διαθέσιμες:

Συνθήκη

Αποτέλεσμα

Όλες οι τιμές

Χωρίς περιορισμό.

Ακέραιος αριθμός

Μόνο ακέραιοι αριθμοί σύμφωνα με τη συνθήκη.

Δεκαδικοί

Όλοι οι αριθμοί που αντιστοιχούν στη συνθήκη.

Ημερομηνία

Όλοι οι αριθμοί που ανταποκρίνονται στη συνθήκη. Οι εισαχθείσες τιμές μοροφοποιούνται αντίστοιχα την επόμενη φορά που καλείται το παράθυρο διαλόγου.

Ώρα

Όλοι οι αριθμοί που ανταποκρίνονται στη συνθήκη. Οι εισαχθείσες τιμές μοροφοποιούνται αντίστοιχα την επόμενη φορά που καλείται το παράθυρο διαλόγου.

Περιοχή κελιών

Να επιτρέπονται μόνο τιμές που δίνονται σε μία περιοχή κελιών. Η περιοχή κελιών μπορεί να καθοριστεί ρητά, ή ως ονοματισμένη περιοχή βάσης δεδομένων, ή ως ονοματισμένη περιοχή. Η περιοχή μπορεί να αποτελείται από μία στήλη ή μία γραμμή κελιών. Αν καθορίσετε μία περιοχή στηλών και γραμμών, χρησιμοποιείται μόνο η πρώτη στήλη.

Κατάλογος

Επιτρέπονται μόνο τιμές ή αλφαριθμητικά σε έναν κατάλογο. Τα αλφαριθμητικά και οι τιμές μπορούν να συνδυαστούν. Οι αριθμοί εκτιμούν την τιμή τους, έτσι αν εισάγετε τον αριθμό 1 στον κατάλογο, η καταχώριση 100% είναι επίσης έγκυρη.

Μήκος κειμένου

Καταχωρήσεις των οποίων το μήκος αντιστοιχεί στην συνθήκη.


Επιτρέπονται κενά κελιά

Σε αναλογία με την επιλογή Εργαλεία - Ανιχνευτής - Σήμανση μη έγκυρων δεδομένων, η επιλογή αυτή καθορίζει ότι τα κενά κελιά εμφανίζονται ως μη έγκυρα δεδομένα (απενεργοποιημένα) ή μη (ενεργοποιημένα).

Εμφάνιση καταλόγου επιλογής

Εμφανίζει έναν κατάλογο από όλες τις έγκυρες συμβολοσειρές ή τιμές για επιλογή. Ο κατάλογος μπορεί ακόμα να ανοιχθεί επιλέγοντας το κελί και πατώντας +D.

Αύξουσα ταξινόμηση καταχωρήσεων

Ταξινομεί τον κατάλογο επιλογής με αύξουσα σειρά και φιλτράρει τα διπλότυπα από τον κατάλογο. Αν δεν επιλεγεί, χρησιμοποιείται η σειρά από την πηγή των δεδομένων.

Προέλευση δεδομένων

Εισάγετε την περιοχή κελιών που περιέχει τις έγκυρες τιμές ή το κείμενο.

Καταχωρίσεις

Εισάγετε τις καταχωρήσεις που θα είναι έγκυρες τιμές ή αλφαριθμητικά κειμένου.

Δεδομένα

Επιλέξτε τον τελεστή σύγκριση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι διαθέσιμοι τελεστές εξαρτώνται από τι έχετε επιλέξει στο πεδίο Να επιτρέπεται . Αν επιλέξετε "μεταξύ" ή "όχι μεταξύ", εμφανίζονται τα πεδία εισαγωγής Ελάχιστο και Μέγιστο . Ειδάλλως, εμφανίζονται τα πεδία εισαγωγής Ελάχιστο, το Μέγιστο, ή η Τιμή.

Τιμή

Εισάγετε την τιμή για την επιλογή εγκυρότητας δεδομένων που επιλέξατε στο πεδίο Να επιτρέπεται .

Ελάχιστο

Εισάγετε την ελάχιστη τιμή για την επιλογή εγκυρότητας των δεδομένων που επιλέξατε στο πλαίσιο Να επιτρέπεται .

Μέγιστο

Εισάγετε τη μέγιστη τιμή για την επιλογή εγκυρότητας των δεδομένων που επιλέξατε στο πεδίο Να επιτρέπεται .