Εγκυρότητα

Καθορίζει ποια δεδομένα είναι έγκυρα για ένα επιλεγμένο κελί ή μία περιοχή κελιών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Εγκυρότητα.


Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα πλαίσιο καταλόγου από τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι και να συνδέσετε το πλαίσιο καταλόγου σε ένα κελί. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καθορίσετε τις έγκυρες τιμές στη σελίδα Δεδομένα του παραθύρου ιδιοτήτων του πλαισίου καταλόγου.


Κριτήρια

Καθορίστε τους κανόνες εγκυρότητας γι το επιλεγμένο κελί(ά).

Βοήθεια εισαγωγής

Εισάγετε το μήνυμα που επιθυμείτε να εμφανίζεται όταν το κελί ή η περιοχή κελιών επιλέγεται στο φύλλο.

Προειδοποίηση σφάλματος

Καθορίστε το μήνυμα σφάλματος που θα εμφανιστεί σε περίπτωση εισαγωγής μη έγκυρων δεδομένων σε ένα κελί.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.