Ειδικό φίλτρο

Καθορίζει ένα ειδικό φίλτρο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Προχωρημένο φίλτρο....


Εφαρμογή φίλτρων

Ανάγνωση κριτηρίων φίλτρου από

Επιλέξτε την ονοματισμένη περιοχή, ή εισάγετε την περιοχή κελιών που περιέχει τα κριτήρια φιλτραρίσματος που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Σμίκρυνση / Μεγιστοποίηση

Κάντε κλικ στο κουμπί Σμίκρυνση για να μειώσετε το παράθυρο διαλόγου στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Στη συνέχεια μπορείτε να σημειώσετε καλύτερα την απαραίτητη αναφορά στο φύλλο. Έπειτα, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Μεγιστοποίηση. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο

Σμίκρυνση

Εικονίδιο

Μεγιστοποίηση

Πρόσθετα

Εμφανίζει επιπρόσθετες επιλογές φιλτραρίσματος.