Αυτόματο φίλτρο

Φιλτράρει αυτόματα την επιλεγμένη περιοχή κελιών, και δημιουργεί πλαίσια καταλόγου με μία γραμμή όπου μπορείτε να επιλέξετε τα αντικείμενα που επιθυμείτε να εμφανίσετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Αυτόματο φίλτρο.

Στη γραμμή Εργαλεία, ή τη γραμμή Δεδομένα πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο

Αυτόματο φίλτρο