Πάγωμα γραμμών και στηλών

Διαιρεί το φύλλο στην πάνω αριστερή γωνία του ενεργού κελιού και η περιοχή πάνω αριστερά δεν δέχεται πλέον κύλιση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Πάγωμα κελιών - Πάγωμα γραμμών και στηλών.


Πάγωμα γραμμών ή στηλών ως επικεφαλίδες