Τεχνοτροπία σελίδας

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να καθορίσετε πώς θα εμφανίζονται όλες οι σελίδες στο έγγραφό σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Σελίδα.


Διαχείριση

Ρυθμίζει τις ιδιότητες για την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Σελίδα

Σας επιτρέπει να καθορίσετε την διάταξη σελίδων για έγγραφα μίας ή πολλών σελίδων, όπως επίσης την αρίθμηση και τη μορφή χαρτιού.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Παρασκήνιο

Ρυθμίστε το χρώμα ή τα γραφικά που θα χρησιμοποιήσετε για παρασκήνιο.

Κεφαλίδα

Προσθέτει μία κεφαλίδα στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Μία κεφαλίδα είναι μία περιοχή στην κορυφή του περιθωρίου της σελίδας, όπου μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή γραφικά.

Υποσέλιδο

Προσθέτει υποσέλιδο στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Ένα υποσέλιδο είναι μία περιοχή στον πυθμένα του περιθωρίου της σελίδας, όπου μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή γραφικά.

Φύλλο

Καθορίζει τα στοιχεία που πρόκειται να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση όλων των φύλλων που χρησιμοποιούν την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Επιπρόσθετα, μπορείτε να καθορίστε τη σειρά εκτύπωσης, τον αριθμό της πρώτης σελίδας καθώς και την κλίμακα των σελίδων.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε εκείνες που ίσχυαν κατά το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου. Δεν εμφανίζεται ερώτημα επιβεβαίωσης όταν κλείνετε το παράθυρο διαλόγου.