Βέλτιστα ύψη γραμμών

Καθορίζει το βέλτιστο ύψος γραμμών για τις επιλεγμένες γραμμές. Το βέλτιστο ύψος γραμμών εξαρτάται από το μέγεθος της γραμματοσειράς του μεγαλύτερου χαρακτήρα της γραμμής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες μονάδες μέτρησης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμή - Βέλτιστο ύψος.


Προσθήκη

Καθορίζει επιπρόσθετα διαστήματα μεταξύ του μεγαλύτερου χαρακτήρα μίας γραμμής και τα όρια των κελιών.

Προεπιλεγμένη τιμή

Επαναφέρει την προεπιλεγμένη τιμή για το βέλτιστο ύψος γραμμής.