Μορφοποίηση κελιών

Σας επιτρέπει να καθορίσετε μια ποικιλία επιλογών μορφοποίησης και να εφαρμόσετε ιδιότητες στα επιλεγμένα κελιά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Κελιά.


Αριθμοί

Δηλώστε τις επιλογές μορφοποίησης για τα επιλεγμένα κελιά.

Γραμματοσειρά

Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Στοίχιση

Ορίζει τις επιλογές στοίχισης για τα περιεχόμενα του τρέχοντος κελιού, ή των επιλεγμένων κελιών.

Ασιατική Τυπογραφία

Ορίζει τις τυπογραφικές επιλογές για κελιά ή παραγράφους σε αρχεία ασιατικών γλωσσών. Για ενεργοποίηση της υποστήριξης ασιατικών γλωσσών, επιλέξτε Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες στο πλαίσιο διαλόγου επιλογών και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργοποίηση στην περιοχή υποστήριξη ασιατικών γλωσσών. Οι επιλογές ασιατικής τυπογραφίας αγνοούνται σε έγγραφα HTML.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Παρασκήνιο

Ρυθμίστε το χρώμα ή τα γραφικά που θα χρησιμοποιήσετε για παρασκήνιο.

Προστασία κελιών

Καθορίζει διάφορες επιλογές προστασίας για επιλεγμένα κελιά.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.