Συναρτήσεις βάσεων δεδομένων

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται συναρτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν με δεδομένα οργανωμένα ως μία γραμμή δεδομένων για μια εγγραφή.

Εικονίδιο σημείωσης

Η κατηγορία Βάση Δεδομένων μπορεί να μπερδευτεί με τη βάση δεδομένων που υπάρχει στο LibreOffice. Όμως, δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ μιας βάσης δεδομένων στο LibreOffice και της κατηγορίας Βάση δεδομένων του LibreOffice Calc.


Παράδειγμα δεδομένων:

Τα ακόλουθα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν σε ορισμένα από τα παραδείγματα περιγραφής συναρτήσεων:

Η περιοχή Α1:Ε10 απαριθμεί τα παιδιά που έχουν προσκληθεί στο πάρτι γενεθλίων του Γιάννη. Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε καταχώρηση: η στήλη Α εμφανίζει το όνομα, η Β την τάξη, μετά την ηλικία σε έτη, την απόσταση από το σχολείο σε μέτρα και το βάρος σε χιλιόγραμμα.

A

B

C

D

E

1

Όνομα

Τάξη

Ηλικία

Απόσταση για το σχολείο

Βάρος

2

Ανδρέας

3

9

150

40

3

Μπέττυ

4

10

1000

42

4

Κάρολος

3

10

300

51

5

Δανιήλ

5

11

1200

48

6

Εύα

2

8

650

33

7

Φρανκ

2

7

300

42

8

Μαργαρίτα

1

7

200

36

9

Χάρης

3

9

1200

44

10

Ειρήνη

2

8

1000

42

11

12

13

Όνομα

Τάξη

Ηλικία

Απόσταση για το σχολείο

Βάρος

14

>600

15

16

DCOUNT

5


Ο τύπος στο κελί Β16 είναι =DCOUNT(A1:E10;D1;A13:E14)

Παράμετροι συνάρτησης βάσης δεδομένων:

Τα ακόλουθα αντικείμενα είναι οι ορισμοί των παραμέτρων για όλες τις λειτουργίες βάσης δεδομένων:

Η Βάση δεδομένων είναι η περιοχή κελιών που καθορίζει τη βάση δεδομένων.

Το πεδίο βάσης δεδομένων καθορίζει τη στήλη όπου δρα η συνάρτηση, μετά την εφαρμογή των κριτηρίων αναζήτησης της πρώτης παραμέτρου και την επιλογή των γραμμών. Δεν σχετίζεται με τα κριτήρια αναζήτησης αυτά καθεαυτά. Για την παράμετρο του πεδίου της βάσης δεδομένων μπορείτε να εισάγετε μια αναφορά σε ένα κελί κεφαλίδας ή έναν αριθμό για να καθορίσετε τη στήλη μέσα στην περιοχή της βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από το 1. Για να αναφέρετε μια στήλη μέσω του κυριολεκτικού ονόματος της κεφαλίδας της στήλης, βάλτε εισαγωγικά γύρω από το όνομα της κεφαλίδας.

Το κριτήρια αναζήτησης είναι η περιοχή κελιών που περιέχει τα κριτήρια αναζήτησης. Αν γράψετε πολλά κριτήρια σε μία γραμμή συνδέονται με AND. Αν γράψετε τα κριτήρια σε διαφορετικές γραμμές συνδέονται με OR. Κενά κελιά στην περιοχή των κριτηρίων αναζήτησης θα αγνοηθούν.

Επιλέξτε - LibreOffice Calc - Υπολογισμός για να καθορίσετε πώς το LibreOffice Calc συμπεριφέρεται όταν αναζητά ταυτόσημες καταχωρίσεις.

Δείτε επίσης τη σελίδα βίκι σχετικά με την Υπό όρους μέτρηση και άθροιση.

DAVERAGE

Η DAVERAGE επιστρέφει το μέσο όρο των τιμών των κελιών (πεδίων) σε όλες τις γραμμές (εγγραφές βάσης δεδομένων) που συμφωνούν με τα κριτήρια αναζήτησης.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

DAVERAGE(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Για την παράμετρο του πεδίου της βάσης δεδομένων μπορείτε να εισάγετε μια αναφορά σε ένα κελί κεφαλίδας ή έναν αριθμό για να καθορίσετε τη στήλη μέσα στην περιοχή της βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από το 1. Για να αναφέρετε μια στήλη μέσω του κυριολεκτικού ονόματος της κεφαλίδας της στήλης, βάλτε εισαγωγικά γύρω από το όνομα της κεφαλίδας.

Παράδειγμα

Για να βρείτε το μέσο βάρος όλων των παιδιών της ίδιας ηλικίας στο παραπάνω παράδειγμα, εισάγετε τον ακόλουθο τύπο στο Β16:

=DAVERAGE(A1:E10;"Βάρος";A13:E14)

Στη γραμμή 14, κάτω από το Ηλικία, εισάγετε 7, 8, 9, κ.ο.κ. το ένα μετά το άλλο. Το μέσο βάρος όλων των παιδιών της αντίστοιχης ηλικίας θα εμφανισθεί.

DCOUNT

Η DCOUNT καταμετρά τον αριθμό των γραμμών (εγγραφών) σε μια βάση δεδομένων που συμφωνούν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης και περιέχουν αριθμητικές τιμές στη στήλη του πεδίου της βάσης δεδομένων.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

DCOUNT(ΒάσηΔεδομένων; [ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων]; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Εάν παραληφθεί το όρισμα ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων, η DCOUNT επιστρέφει το πλήθος όλων των εγγραφών που ικανοποιούν τα κριτήρια. Για την παράμετρο του πεδίου της βάσης δεδομένων μπορείτε να εισάγετε μια αναφορά σε ένα κελί κεφαλίδας ή έναν αριθμό για να καθορίσετε τη στήλη μέσα στην περιοχή της βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από το 1. Για να αναφέρετε μια στήλη μέσω του κυριολεκτικού ονόματος της κεφαλίδας της στήλης, βάλτε εισαγωγικά γύρω από το όνομα της κεφαλίδας.

Παράδειγμα

Στο παραπάνω παράδειγμα (δείτε παραπάνω, παρακαλώ), θέλουμε να γνωρίζουμε πόσα παιδιά θα μετακινούνται πάνω από 600 μέτρα για το σχολείο. Το αποτέλεσμα θα αποθηκευθεί στο κελί Β16. Βάλτε το δρομέα στο κελί Β16. Εισάγετε τον τύπο =DCOUNT(A1:E10;D1;A13:E14) στο κελί Β16. Ο Οδηγός συναρτήσεων σας βοηθάει να εισάγετε περιοχές.

Το ΒάσηΔεδομένων είναι η περιοχή των δεδομένων που θα αξιολογηθεί, περιλαμβανομένων των κεφαλίδων, σε αυτήν την περίπτωση Α1:Ε10. Το ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων καθορίζει τη στήλη για τα κριτήρια αναζήτησης: σε αυτήν την περίπτωση, η στήλη με τις αριθμητικές τιμές απόστασης. Το ΚριτήριαΑναζήτησης είναι η περιοχή όπου μπορείτε να εισάγετε τις παραμέτρους αναζήτησης: σε αυτήν την περίπτωση Α13:Ε14.

Για να μάθετε πόσα παιδιά της δεύτερης τάξης είναι άνω των 7 ετών, διαγράψτε την καταχώρηση >600 στο κελί D14 και εισάγετε 2 στο κελί Β14 κάτω από την Τάξη, και εισάγετε >7 στο κελί C14 στα δεξιά. Το αποτέλεσμα είναι 2. Δύο παιδιά βρίσκονται στη δεύτερη τάξη και είναι άνω των 7 ετών. Καθώς και τα δύο κριτήρια βρίσκονται στην ίδια σειρά συνδέονται με AND.

DCOUNTA

Η DCOUNTA καταμετρά των αριθμό των γραμμών (εγγραφών) μιας βάσης δεδομένων που συμφωνούν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης και περιέχουν αριθμητικές και αλφαριθμητικές τιμές.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

DCOUNTA(ΒάσηΔεδομένων; [ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων]; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Αν το όρισμα του ΠεδίουΒάσηςΔεδομένων παραληφθεί, η DCOUNTA επιστρέφει το πλήθος όλων των εγγραφών που ικανοποιούν τα κριτήρια. Για την παράμετρο του πεδίου της βάσης δεδομένων μπορείτε να εισάγετε μια αναφορά σε ένα κελί κεφαλίδας ή έναν αριθμό για να καθορίσετε τη στήλη μέσα στην περιοχή της βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από το 1. Για να αναφέρετε μια στήλη μέσω του κυριολεκτικού ονόματος της κεφαλίδας της στήλης, βάλτε εισαγωγικά γύρω από το όνομα της κεφαλίδας.

Παράδειγμα

Στο παράδειγμα παραπάνω, μπορείτε να αναζητήσετε τον αριθμό των παιδιών των οποίων το όνομα αρχίζει από Ε και μετά. Επεξεργασθείτε τον τύπο στο Β16 ώστε να γίνει =DCOUNTA(A1:E10;"Ηλικία";A13:E14). Διαγράψτε τα παλιά κριτήρια αναζήτησης και εισάγετε >=E στο Όνομα στο πεδίο Α14. Το αποτέλεσμα είναι 5. Αν τώρα διαγράψετε όλες τις αριθμητικές τιμές για την κοπέλα στη γραμμή 8, το αποτέλεσμα αλλάζει σε 4. Η γραμμή 8 δεν περιλαμβάνεται πια στην καταμέτρηση διότι δεν περιέχει τιμές. Το όνομα της κοπέλας είναι κείμενο, όχι τιμή. Σημειώστε ότι η παράμετρος Πεδίο-βάσης-δεδομένων πρέπει να δείχνει σε στήλη που να μπορεί να περιέχει τιμές.

DGET

Η DGET επιστρέφει τα περιεχόμενα του αναφερθέντος κελιού σε μια βάση δεδομένων που ταιριάζει με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης. Στην περίπτωση λάθους, η συνάρτηση επιστρέφει είτε #ΤΙΜΗ! αν δεν βρεθεί γραμμή, είτε Σφάλμα502 για περισσότερα ευρεθέντα κελιά.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

DGET(Βάση-δεδομένων, Πεδίο-βάσης-δεδομένων, Κριτήρια-αναζήτησης)

Για την παράμετρο του πεδίου της βάσης δεδομένων μπορείτε να εισάγετε μια αναφορά σε ένα κελί κεφαλίδας ή έναν αριθμό για να καθορίσετε τη στήλη μέσα στην περιοχή της βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από το 1. Για να αναφέρετε μια στήλη μέσω του κυριολεκτικού ονόματος της κεφαλίδας της στήλης, βάλτε εισαγωγικά γύρω από το όνομα της κεφαλίδας.

Παράδειγμα

Στο παραπάνω παράδειγμα (κάνοντας κύλιση πάνω), θέλουμε να καθορίσουμε σε ποια τάξη βρίσκεται το παιδί, του οποίου το όνομα εισήχθηκε στο κελί Α14. Ο τύπος εισήχθηκε στο κελί Β16 και διαφέρει ελαφρά από τα προηγούμενα παραδείγματα επειδή μόνο μία στήλη (ένα πεδίο βάσης δεδομένων) μπορεί να εισαχθεί για το Πεδίο βάσης δεδομένων. Εισάγετε τον ακόλουθο τύπο:

=DGET(A1:E10;"Τάξη";A13:E14)

Εισάγετε το όνομα Frank στο κελί A14, και θα δείτε το αποτέλεσμα 2. Ο Φρανκ βρίσκεται στη δεύτερη τάξη. Εισάγετε "Ηλικία" αντί για "Τάξη" και θα έχετε την ηλικία του Φρανκ.

Ή εισάγετε την τιμή 11 στο κελί C14 μόνο, και διαγράψτε τις άλλες καταχωρίσεις σε αυτή τη γραμμή. Επεξεργαστείτε τον τύπο στο κελί Β16 ως εξής:

=DGET(A1:E10;"Όνομα";A13:E14)

Αντί για την τάξη γίνεται ερώτημα για το όνομα. Η απάντηση εμφανίζεται αμέσως: Ο Δανιήλ είναι το μόνο παιδί ηλικίας 11 ετών.

DMAX

Η συνάρτηση DMAX επιστρέφει το μέγιστο περιεχόμενα ενός κελιού (πεδίου) σε μία βάση δεδομένων (όλες τις εγγραφές) που ταιριάζει τις καθορισμένες συνθήκες αναζήτησης.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

DMAX(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Για την παράμετρο του πεδίου της βάσης δεδομένων μπορείτε να εισάγετε μια αναφορά σε ένα κελί κεφαλίδας ή έναν αριθμό για να καθορίσετε τη στήλη μέσα στην περιοχή της βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από το 1. Για να αναφέρετε μια στήλη μέσω του κυριολεκτικού ονόματος της κεφαλίδας της στήλης, βάλτε εισαγωγικά γύρω από το όνομα της κεφαλίδας.

Παράδειγμα

Για να εντοπίσετε πόσο ζυγίζει το πιο βαρύ παιδί σε κάθε τάξη στο παραπάνω παράδειγμα (κάνοντας κύλιση πάνω), εισάγετε τον ακόλουθο τύπο στο κελί Β16:

=DMAX(A1:E10;"Βάρος";A13:E14)

Στο πεδίο της τάξης, εισάγετε 1, 2, 3, και συνεχίστε έτσι, το ένα μετά το άλλο. Αφού εισάγετε τον αριθμό της τάξης, εμφανίζεται το βάρος του παιδιού που ζυγίζει πιο πολύ σε αυτή τη τάξη.

DMIN

Η DMIN επιστρέφει το ελάχιστο περιεχόμενο ενός κελιού (πεδίου) σε μια βάση δεδομένων που συμφωνεί με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

DMIN(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Για την παράμετρο του πεδίου της βάσης δεδομένων μπορείτε να εισάγετε μια αναφορά σε ένα κελί κεφαλίδας ή έναν αριθμό για να καθορίσετε τη στήλη μέσα στην περιοχή της βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από το 1. Για να αναφέρετε μια στήλη μέσω του κυριολεκτικού ονόματος της κεφαλίδας της στήλης, βάλτε εισαγωγικά γύρω από το όνομα της κεφαλίδας.

Παράδειγμα

Για να εντοπίσετε την πιο κοντινή απόσταση από το σχολείο για τα παιδιά σε κάθε τάξη στο παραπάνω παράδειγμα (κάνοντας κύλιση πάνω), εισάγετε τον ακόλουθο τύπο στο κελί Β16:

=DMIN(A1:E10;"Απόσταση για το σχολείο";A13:E14)

Στη γραμμή 14, στη τάξη, εισάγετε 1, 2, 3,, και συνεχίστε έτσι, το ένα μετά το άλλο. Η πιο κοντινή απόσταση για το σχολείο για κάθε τάξη εμφανίζεται.

DPRODUCT

Η DPRODUCT πολλαπλασιάζει όλα τα κελιά μιας περιοχής δεδομένων όπου τα περιεχόμενα των κελιών συμφωνούν με τα κριτήρια αναζήτησης.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

DPRODUCT(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Για την παράμετρο του πεδίου της βάσης δεδομένων μπορείτε να εισάγετε μια αναφορά σε ένα κελί κεφαλίδας ή έναν αριθμό για να καθορίσετε τη στήλη μέσα στην περιοχή της βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από το 1. Για να αναφέρετε μια στήλη μέσω του κυριολεκτικού ονόματος της κεφαλίδας της στήλης, βάλτε εισαγωγικά γύρω από το όνομα της κεφαλίδας.

Παράδειγμα

Με το παράδειγμα του πάρτι γενεθλίων παραπάνω (κυλήστε προς τα πάνω), δεν έχει νόημα η εφαρμογή αυτής της συνάρτησης.

DSTDEV

Η DSTDEV υπολογίζει την τυπική απόκλιση ενός πληθυσμού βασισμένη σε ένα δείγμα, χρησιμοποιώντας τους αριθμούς σε μια στήλη της βάσης δεδομένων που συμφωνεί με τα δοθέντα κριτήρια. Οι εγγραφές θεωρούνται δείγμα δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά στο παράδειγμα αντιπροσωπεύουν μια κατανομή όλων των παιδιών. Σημειώστε ότι δεν μπορεί να προκύψει αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα από μέγεθος δείγματος μικρότερο του χίλια.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

DSTDEV(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Για την παράμετρο του πεδίου της βάσης δεδομένων μπορείτε να εισάγετε μια αναφορά σε ένα κελί κεφαλίδας ή έναν αριθμό για να καθορίσετε τη στήλη μέσα στην περιοχή της βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από το 1. Για να αναφέρετε μια στήλη μέσω του κυριολεκτικού ονόματος της κεφαλίδας της στήλης, βάλτε εισαγωγικά γύρω από το όνομα της κεφαλίδας.

Παράδειγμα

Για να βρείτε την τυπική απόκλιση του βάρους όλων των παιδιών της ίδιας ηλικίας στο παραπάνω παράδειγμα, εισάγετε τον ακόλουθο τύπο στο Β16:

=DSTDEV(A1:E10;"Βάρος";A13:E14)

Στη γραμμή 14, κάτω από το Ηλικία, εισάγετε 7, 8, 9, κ.ο.κ. το ένα μετά το άλλο. Η τυπική απόκλιση του βάρους όλων των παιδιών της αντίστοιχης ηλικίας θα εμφανισθεί.

DSTDEVP

Η DSTDEVP υπολογίζει την τυπική απόκλιση ενός πληθυσμού βασισμένη σε ένα δείγμα, χρησιμοποιώντας τους αριθμούς σε μια στήλη της βάσης δεδομένων που συμφωνεί με τα δοθέντα κριτήρια. Οι εγγραφές θεωρούνται ως ολόκληρος ο πληθυσμός.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

DSTDEVP(Βάσηδεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Για την παράμετρο του πεδίου της βάσης δεδομένων μπορείτε να εισάγετε μια αναφορά σε ένα κελί κεφαλίδας ή έναν αριθμό για να καθορίσετε τη στήλη μέσα στην περιοχή της βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από το 1. Για να αναφέρετε μια στήλη μέσω του κυριολεκτικού ονόματος της κεφαλίδας της στήλης, βάλτε εισαγωγικά γύρω από το όνομα της κεφαλίδας.

Παράδειγμα

Για να βρείτε την τυπική απόκλιση του βάρους όλων των παιδιών της ίδιας ηλικίας στο πάρτυ γενεθλίων του Γιάννη, εισάγετε τον ακόλουθο τύπο στο Β16:

=DSTDEVP(A1:E10;"Βάρος";A13:E14)

Στη γραμμή 14, κάτω από το Ηλικία, εισάγετε 7, 8, 9, κ.ο.κ. το ένα μετά το άλλο. Η τυπική απόκλιση του βάρους όλων των παιδιών της αντίστοιχης ηλικίας των οποίων το βάρος ελέγχθηκε θα εμφανισθεί.

DSUM

Η DSUM επιστρέφει το σύνολο όλων των κελιών σε ένα πεδίο βάσης δεδομένων σε όλες τις γραμμές (εγγραφές) που συμφωνούν με τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

DSUM(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Για την παράμετρο του πεδίου της βάσης δεδομένων μπορείτε να εισάγετε μια αναφορά σε ένα κελί κεφαλίδας ή έναν αριθμό για να καθορίσετε τη στήλη μέσα στην περιοχή της βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από το 1. Για να αναφέρετε μια στήλη μέσω του κυριολεκτικού ονόματος της κεφαλίδας της στήλης, βάλτε εισαγωγικά γύρω από το όνομα της κεφαλίδας.

Παράδειγμα

Για να βρείτε το μήκος της συνδυασμένης απόστασης από το σχολείο όλων των παιδιών στα πάρτι γενεθλίων του Γιάννη (παραπάνω), που είναι στη δευτέρα τάξη, εισάγετε τον ακόλουθο τύπο στο Β16:

=DSUM(A1:E10;"Απόσταση από το σχολείο";A13:E14)

Εισάγετε 2 στη γραμμή 14 στην Τάξη. Εμφανίζεται το άθροισμα (1950) των αποστάσεων από το σχολείο όλων των παιδιών της δευτέρας.

DVAR

Η DVAR επιστρέφει τη διακύμανση όλων των κελιών ενός πεδίου βάσης δεδομένων σε όλες τις εγγραφές που συμφωνούν με τα καθορισθέντα κριτήρια αναζήτησης. Οι εγγραφές του παραδείγματος αντιμετωπίζει ως δείγμα δεδομένων. Δεν μπορεί να έχουμε αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα από δείγμα πληθυσμού κάτω από χίλια.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

DVAR(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Για την παράμετρο του πεδίου της βάσης δεδομένων μπορείτε να εισάγετε μια αναφορά σε ένα κελί κεφαλίδας ή έναν αριθμό για να καθορίσετε τη στήλη μέσα στην περιοχή της βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από το 1. Για να αναφέρετε μια στήλη μέσω του κυριολεκτικού ονόματος της κεφαλίδας της στήλης, βάλτε εισαγωγικά γύρω από το όνομα της κεφαλίδας.

Παράδειγμα

Για να βρείτε τη διακύμανση του βάρους όλων των παιδιών της ίδιας ηλικίας στο παραπάνω παράδειγμα, εισάγετε τον ακόλουθο τύπο στο Β16:

=DVAR(A1:E10;"Βάρος";A13:E14)

Στη γραμμή 14, κάτω από το Ηλικία, εισάγετε 7, 8, 9, κ.ο.κ. το ένα μετά το άλλο. Η διακύμανση των τιμών του βάρους όλων των παιδιών της αντίστοιχης ηλικίας θα εμφανισθεί.

DVARP

Η DVARP υπολογίζει τη διακύμανση όλων των κελιών ενός πεδίου βάσης δεδομένων σε όλες τις εγγραφές που συμφωνούν με τα καθορισθέντα κριτήρια αναζήτησης. Οι εγγραφές του παραδείγματος αντιμετωπίζει ως ολόκληρος πληθυσμός.

Η αναζήτηση υποστηρίζει κανονικές εκφράσεις. Μπορείτε να εισάγετε "all.*", για παράδειγμα για να βρείτε την πρώτη τοποθεσία του "all" ακολουθούμενο από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε για κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει να προηγηθεί σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας \. Μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης ναι και όχι στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

Σύνταξη

DVARP(ΒάσηΔεδομένων; ΠεδίοΒάσηςΔεδομένων; ΚριτήριαΑναζήτησης)

Για την παράμετρο του πεδίου της βάσης δεδομένων μπορείτε να εισάγετε μια αναφορά σε ένα κελί κεφαλίδας ή έναν αριθμό για να καθορίσετε τη στήλη μέσα στην περιοχή της βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από το 1. Για να αναφέρετε μια στήλη μέσω του κυριολεκτικού ονόματος της κεφαλίδας της στήλης, βάλτε εισαγωγικά γύρω από το όνομα της κεφαλίδας.

Παράδειγμα

Για να βρείτε τη διακύμανση του βάρους όλων των παιδιών της ίδιας ηλικίας στο πάρτι γενεθλίων του Γιάννη, εισάγετε τον ακόλουθο τύπο στο Β16:

=DVARP(A1:E10;"Βάρος";A13:E14)

Στη γραμμή 14, κάτω από το Ηλικία, εισάγετε 7, 8, 9, κ.ο.κ. το ένα μετά το άλλο. Η διακύμανση των τιμών του βάρους όλων των παιδιών της αντίστοιχης ηλικίας που θα είναι στο πάρτυ του Γιάννη θα εμφανισθεί.