Οδηγός συναρτήσεων

Ανοίγει τον Οδηγό συναρτήσεων, που σας βοηθά να δημιουργείτε τύπους με αλληλεπίδραση. Πριν ξεκινήσετε τον οδηγό, επιλέξτε ένα κελί ή μία περιοχή κελιών από το τρέχον φύλλο, για να καθορίσετε τη θέση στην οποία θα εισαχθεί ο τύπος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Συνάρτηση.

+F2

Στη Γραμμή τύπου, κάντε κλικ

Εικονίδιο

Οδηγός συνάρτησης


Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να μεταφορτώσετε την πλήρη προδιαγραφή ODFF (OpenDocument Format Formula) από την ιστοσελίδα του OASIS.


Ο Οδηγός συναρτήσεων περιέχει δύο καρτέλες: Η καρτέλα Συναρτήσεις χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τύπων, και η καρτέλα Δομή για τον έλεγχο της δομής των τύπων.

Καρτέλα συναρτήσεων

Αναζήτηση

Αναζήτηση για τμήμα του ονόματος της συνάρτησης.

Κατηγορία

Παραθέτει όλες τις κατηγορίες στις οποίες εκχωρούνται οι διάφορες συναρτήσεις. Επιλέξτε μια κατηγορία για να προβάλλετε τις κατάλληλες συναρτήσεις στο παρακάτω πεδίο καταλόγου. Επιλέξτε "Όλες" για να εμφανίσετε όλες τις συναρτήσεις με αλφαβητική σειρά, ανεξάρτητα από κατηγορία. Το "Τελευταία χρησιμοποιημένα" παραθέτει έναν κατάλογο με τις συναρτήσεις που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο πλήρης Κατάλογος κατηγοριών και συναρτήσεων

Συνάρτηση

Εμφανίζει τις συναρτήσεις που βρέθηκαν στην επιλεγμένη κατηγορία. Διπλοπατήστε για να επιλέξετε μία συνάρτηση. Εάν πατήσετε μια φορά εμφανίζεται μία σύντομη περιγραφή της συνάρτησης.

Πίνακα

Καθορίζει ότι η επιλεγμένη συνάρτηση εισάγεται στην επιλεγμένη περιοχή κελιών ως τύπος πίνακα. Οι τύποι πίνακα εφαρμόζονται σε πολλαπλά κελιά. Κάθε κελί στον πίνακα περιέχει τον τύπο, όχι ως αντίγραφο αλλά ως έναν κοινό τύπο που μοιράζεται από όλα τα κελιά του πίνακα.

Η επιλογή Πίνακας είναι ίδια με την εντολή +Shift+Enter, που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και επιβεβαίωση τύπων στο φύλλο. Ο τύπος που εισάγεται είναι ένας τύπος μήτρας και επισημαίνεται με 2 άγκιστρα { }.

Εικονίδιο σημείωσης

Το μέγιστο μέγεθος μιας περιοχής πίνακα είναι 128 επί 128 κελιά.


Πεδία εισαγωγής ορισμάτων

Όταν διπλοπατήστε σε μία συνάρτηση, το πεδίο(α) εισαγωγής ορισμάτων εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του παραθύρου διαλόγου. Για να επιλέξετε μία παραπομπή κελιού ως όρισμα, πατήστε απευθείας στο κελί, ή μεταφέρετέ το κατά μήκος της απαιτούμενης περιοχής στο φύλλο ενώ ταυτόχρονα κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού σας. Μπορείτε επίσης να εισάγετε αριθμητικές και άλλες τιμές ή παραπομπές απευθείας στα αντίστοιχα πεδία στο παράθυρο διαλόγου. Όταν χρησιμοποιείτε καταχωρήσεις ημερομηνιών, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή μορφοποίηση. Πατήστε στο Εντάξει για να εισάγετε το αποτέλεσμα στο υπολογιστικό φύλλο.

Σμίκρυνση / Μεγιστοποίηση

Κάντε κλικ στο κουμπί Σμίκρυνση για να μειώσετε το παράθυρο διαλόγου στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Στη συνέχεια μπορείτε να σημειώσετε καλύτερα την απαραίτητη αναφορά στο φύλλο. Έπειτα, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Μεγιστοποίηση. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο

Σμίκρυνση

Εικονίδιο

Μεγιστοποίηση

Αποτέλεσμα συνάρτησης

Αφού εισαγάγετε τα ορίσματα στη συνάρτηση, υπολογίζεται το αποτέλεσμα. Αυτή η προεπισκόπηση σάς ενημερώνει εάν ο υπολογισμός είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με τα δεδομένα ορίσματα. Εάν από τα ορίσματα προκύψει σφάλμα, εμφανίζεται ο αντίστοιχος κωδικός σφάλματος.

Τα ονόματα των απαραίτητων ορισμάτων εμφανίζονται με έντονη γραφή.

f(x) (ανάλογα με την επιλεγμένη συνάρτηση)

Σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε κατώτερο επίπεδο του Οδηγού συναρτήσεων ώστε να εμφωλεύσετε μια άλλη συνάρτηση στη συνάρτηση, αντί για μία τιμή ή παραπομπή.

Όρισμα/Παράμετρος/Παραπομπή κελιών (ανάλογα με την επιλεγμένη συνάρτηση)

Ο αριθμός των ορατών πεδίων κειμένου εξαρτάται από τη συνάρτηση. Εισάγετε ορίσματα είτε απευθείας στα πεδία ορίσματος είτε πατώντας σε ένα κελί του πίνακα.

Αποτέλεσμα

Εμφανίζει το αποτέλεσμα υπολογισμού ή μήνυμα σφάλματος.

Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο που δημιουργήσατε. Πληκτρολογήστε τις καταχωρήσεις σας απευθείας, ή δημιουργήστε τον τύπο χρησιμοποιώντας τον οδηγό.

Πίσω

Μετακινεί την εστίαση πίσω μέσω των συστατικών τύπου, σημειώνοντάς τα καθώς το κάνει.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να επιλέξετε μία απλή συνάρτηση από έναν πολύπλοκο τύπο που αποτελείται από διάφορες συναρτήσεις, διπλοπατήστε στη συνάρτηση στο παράθυρο του τύπου.


Επόμενο

Μετακινεί προς τα μπροστά μέσω των συστατικών τύπου στο παράθυρο τύπων. Αυτό το πλήκτρο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αναθέτετε συναρτήσεις στον τύπο. Εάν επιλέξετε μία συνάρτηση και πατήστε το πλήκτρο Επόμενο , η επιλογή εμφανίζεται στο παράθυρο τύπων.

Εικονίδιο συμβουλής

Διπλοπατήστε σε μια συνάρτηση στο παράθυρο επιλογής για να την μεταφέρετε στο παράθυρο τύπων.


Εντάξει

Τελειώνει τον Οδηγό συναρτήσεων και μεταφέρει τον τύπο στα επιλεγμένα κελιά.

Ακύρωση

Κλείνει τον διάλογο χωρίς να εφαρμόσει τον τύπο.

Καρτέλα δομής

Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να προβάλετε τη δομή της συνάρτησης.

Εικονίδιο σημείωσης

Εάν εκκινήσετε τον Οδηγό συναρτήσεων ενώ ο δείκτης βρίσκεται σε ένα κελί που περιέχει ήδη μια συνάρτηση, ενεργοποιείται η επιλογή Δομή και εμφανίζεται η σύνθεση του τρέχοντος τύπου.


Δομή

Εμφανίζει μία ιεραρχική παρουσίαση της τρέχουσας συνάρτησης. Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τα ορίσματα πατώντας στο σύμβολο συν ή το μείον μπροστά.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι μπλε τελείες υποδηλώνουν ότι τα ορίσματα έχουν εισαχθεί σωστά. Οι κόκκινες τελείες υποδηλώνουν ότι οι τύποι δεδομένων είναι εσφαλμένοι. Για παράδειγμα: η συνάρτηση SUM περιλαμβάνει ορίσματα που έχουν εισαχθεί ως κείμενο. Αυτά επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα, καθώς η συνάρτηση SUM επιτρέπει τη χρήση μόνο αριθμών.