Κεφαλίδες & υποσέλιδα

Σας επιτρέπει να καθορίσετε και να μορφοποιήσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα

Ο διάλογος Κεφαλίδες/Υποσέλιδα περιέχει τις καρτέλες για τον καθορισμό κεφαλίδων και υποσέλιδων. Θα υπάρχουν ξεχωριστές καρτέλες για τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα της αριστερής και της δεξιάς πλευράς αν η επιλογή Ίδιο περιεχόμενο αριστερά/δεξιά δεν είναι ενεργοποιημένη στον διάλογο Τεχνοτροπία σελίδας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδες και υποσέλιδα.


Κεφαλίδα/Υποσέλιδο

Καθορίζει ή μορφοποιεί μία κεφαλίδα ή υποσέλιδο για μια τεχνοτροπία σελίδας.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.