Βοήθεια για το LibreOffice Basic

Το LibreOffice παρέχει μια διασύνδεση προγράμματος εφαρμογής (API) που επιτρέπει τον έλεγχο των συστατικών του LibreOffice με διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού με τη χρήση της εργαλειοθήκης ανάπτυξης λογισμικού (SDK) του LibreOffice. Για περισσότερες πληροφορίες για το LibreOffice API και την εργαλειοθήκη ανάπτυξης λογισμικού, επισκεφθείτε http://api.libreoffice.org

Αυτή η βοηθητική ενότητα εξηγεί τις πιο συνηθισμένες συναρτήσεις του LibreOffice Basic. Για περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες παρακαλούμε πηγαίνετε στο Οδηγός προγραμματισμού OpenOffice.org BASIC στο Wiki.

Εργασία με την LibreOffice Basic

Προγραμματισμός με την LibreOffice Basic

Συναρτήσεις χρόνου εκτέλεσης

Καταγραφή μακροεντολής

Δημιουργία διαλόγου Basic

Δημιουργία ελέγχων στον επεξεργαστή διαλόγου

Αλλαγή των ιδιοτήτων των πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

Άνοιγμα διαλόγου με κώδικα προγράμματος

Παραδείγματα προγραμματισμού πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

Δουλεύοντας με μακροεντολές VBA

Εργασία με μακροεντολές VBA

Συναρτήσεις αποκλεισμού VBA

Εσωτερικές βιβλιοθήκες μακροεντολών Basic του LibreOffice

Το LibreOffice εγκαθιστά ένα σύνολο βιβλιοθηκών μακροεντολών του Basic που μπορεί να προσπελαστεί από τις μακροεντολές σας Basic.

Η βιβλιοθήκη Tools (εργαλείων)

Η βιβλιοθήκη Depot

Η βιβλιοθήκη Euro

Η βιβλιοθήκη FormWizard

Η βιβλιοθήκη Gimmicks

Η βιβλιοθήκη Schedule

Η βιβλιοθήκη ScriptBindingLibrary

Η βιβλιοθήκη Template (Προτύπων)

Σχετικά με την χρήση της βοήθειας

ΟΙ αναφορές βοήθειας των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του προγράμματος σε ένα σύστημα που ορίζεται στις προεπιλογές. Περιγραφές χρωμάτων, ενέργειες ποντικιού, ή άλλα διαμορφώσιμα στοιχεία μπορεί να είναι διαφορετικά για το πρόγραμμά σας και το σύστημα.

Tο παράθυρο βοήθειας του LibreOffice

Συμβουλές και εκτεταμένες συμβουλές

Ευρετήριο - Αναζήτηση στη βοήθεια βάσει λέξης-κλειδί

Εύρεση - Η αναζήτηση πλήρους κειμένου

Διαχείριση σελιδοδεικτών

Περιεχόμενα - Τα κύρια θέματα της βοήθειας