Συνάρτηση WeekdayName [VBA]

Η συνάρτηση WeekdayName επιστρέφει το όνομα ημέρας καθορισμένης ημέρας της εβδομάδας.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η συνάρτηση ή σταθερά ενεργοποιείται με την πρόταση Option VBASupport 1 τοποθετημένη πριν τον εκτελέσιμο κώδικα του προγράμματος σε μια ενότητα.


Σύνταξη:

WeekdayName(Weekday as Integer [,Abbreviate as Boolean [,FirstDayofWeek as Integer]])

Επιστρεφόμενη τιμή:

String

Παράμετροι:

Weekday (Ημέρα εβδομάδας): Τιμή από 1 έως 7, Δευτέρα έως Κυριακή, των οποίων το όνομα της ημέρας εβδομάδας χρειάζεται να υπολογιστεί.

Abbreviate (Συντόμευση): Προαιρετικό. Τιμή Μπουλ που δείχνει εάν το όνομα της ημέρας εβδομάδας πρόκειται να συντομευθεί.

FirstDayofWeek: Προαιρετικό. Καθορίζει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας.

Πρώτη ημέρα της εβδομάδας:

Επώνυμη σταθερά

Τιμή

Περιγραφή

vbUseSystemDayOfWeek

0

Χρήση της ρύθμισης υποστήριξης εθνικής γλώσσας (NLS)

vbSun­day

1

Κυριακή (προεπιλογή)

vbMonday

2

Δευτέρα

vbTuesday

3

Τρίτη

vbWednesday

4

Τετάρτη

vbThursday

5

Πέμπτη

vbFriday

6

Παρασκευή

vbSaturday

7

Σάββατο


Κωδικοί σφάλματος:

Καμία

Παράδειγμα:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub Example_WeekdayName

 Dim tgf as Integer

 tgf = 6

 print tdf &" "& WeekdayName(tgf,False,vbSunday)

End Sub