Τελεστές σύγκρισης

Εδώ περιγράφονται οι διάφοροι διαθέσιμοι τελεστές σύγκρισης.

Τελεστές σύγκρισης

Οι τελεστές σύγκρισης συγκρίνουν δύο παραστάσεις. Το αποτέλεσμα επιστρέφεται ως δυαδική παράσταση που καθορίζει αν η σύγκριση είναι True (-1) ή False (0).