Πρόταση DefLng

Καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής ανάλογα με ένα εύρος γραμμάτων, αν δεν έχει καθοριστεί ένας χαρακτήρας δήλωσης τύπου ή κάποια λέξη-κλειδί.

Σύνταξη:

Defxxx ΠεριοχήΧαρακτήρων1[, ΠεριοχήΧαρακτήρων2[,...]]

Παράμετροι:

ΠεριοχήΧαρακτήρων Γράμματα που διευκρινίζουν την περιοχή των μεταβλητών που θέλετε να τους ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο δεδομένων.

xxx: Λέξη-κλειδί που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής:

Λέξη-κλειδίΠροεπιλεγμένος τύπος μεταβλητής

DefLng: Ακέραιος μεγάλου μήκους

Παράδειγμα:

' Ορισμός προθέματος για τους τύπους μεταβλητών:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefLng

    lCount=123456789 ' lCount είναι μια υπονοούμενη μεγάλη ακέραια μεταβλητή

End Sub