Πρόταση DefCur

Αν δεν έχει καθοριστεί ένας χαρακτήρας δήλωσης τύπου ή κάποια λέξη-κλειδί, η DefCur καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής ανάλογα με ένα εύρος γραμμάτων.

Σύνταξη:

Defxxx ΠεριοχήΧαρακτήρων1[, ΠεριοχήΧαρακτήρων2[,...]]

Παράμετροι:

ΠεριοχήΧαρακτήρων Γράμματα που διευκρινίζουν την περιοχή των μεταβλητών που θέλετε να τους ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο δεδομένων.

xxx: Λέξη-κλειδί που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον προεπιλεγμένο τύπο μεταβλητής:

Λέξη-κλειδίΠροεπιλεγμένος τύπος μεταβλητής

DefCur: Currency

Παράδειγμα:

' Ορισμός προθέματος για τους τύπους μεταβλητών:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefCur c

Sub ExampleDefCur

    cCur=Currency ' cCur είναι μια έμμεση μεταβλητή νομίσματος.

End Sub