Συνάρτηση CDate

Μετατρέπει οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση σε μια τιμή ημερομηνίας.

Σύνταξη:

CDate (Παράσταση)

Τιμή επιστροφής:

Ημερομηνία

Παράμετροι:

Παράσταση: Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική έκφραση που θέλετε να μετατρέψετε.

Όταν μετατρέπετε παράσταση συμβολοσειράς, η ημερομηνία και ο χρόνος πρέπει να εισαχθούν είτε σε ένα υπόδειγμα αποδοχής ημερομηνίας που καθορίζεται για την τοπική σας ρύθμιση (δείτε Εργαλεία - Επιλογές - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες) ή σε μορφή ημερομηνίας ISO (στιγμιαία, μόνο η μορφή ISO με ενωτικά, π.χ. "2012-12-31" είναι αποδεκτή). Σε αριθμητικές παραστάσεις, οι τιμές στα αριστερά του δεκαδικού αναπαριστούν την ημερομηνία, ξεκινώντας από 31 Δεκεμβρίου 1899. Οι τιμές στα δεξιά του δεκαδικού αναπαριστούν τον χρόνο.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

Παράδειγμα:

Sub ExampleCDate

    MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00

    MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24

End Sub