Συνάρτηση CVErr

Μετατρέπει μια έκφραση συμβολοσειράς ή την αριθμητική έκφραση σε μια έκφραση variant του υπο- τύπου "Error".

Σύνταξη:

CVErr(Expression)

Τιμή επιστροφής:

Variant.

Παράμετρος:

Παράσταση: Οποιαδήποτε συμβολοσειρά ή αριθμητική παράσταση που θέλετε να μετατρέψετε.