Βρόχοι

Οι ακόλουθες προτάσεις εκτελούν βρόχους.

Πρόταση Do...Loop

Επαναλαμβάνει τις προτάσεις μεταξύ των προτάσεων Do και Loop, όσο η συνθήκη παραμένει True-Αληθής ή έως ότου η συνθήκη γίνει True.

Πρόταση For...Next

Επαναλαμβάνει τις προτάσεις μεταξύ του μπλοκ For....Next όσες φορές έχει καθοριστεί.

Πρόταση While...Wend

Αν το πρόγραμμα συναντήσει μια πρόταση While, ελέγχει τη συνθήκη. Αν η συνθήκη είναι False, το πρόγραμμα συνεχίζει αμέσως μετά τη δήλωση Wend. Αν η συνθήκη είναι True, ο βρόχος εκτελείται μέχρι το πρόγραμμα να συναντήσει την δήλωση Wend και στη συνέχεια πηδά πίσω στην δήλωση While . Αν η συνθήκη είναι ακόμα True, ο βρόχος εκτελείται πάλι.