Πρόταση Date

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος ως συμβολοσειρά ή επαναφέρει την ημερομηνία. Η μορφή της ημερομηνίας αναγνωρίζεται ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματός σας.

Σύνταξη:

Date ; Date = Text As String

Παράμετροι:

Text: Απαιτείται μόνο για να επαναφέρει την ημερομηνία του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η παράσταση συμβολοσειράς πρέπει να αντιστοιχεί στη μορφή ημερομηνίας που καθορίστηκε στις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματός σας.

Παράδειγμα:

Sub ExampleDate

    msgbox "Η ημερομηνία είναι  " & Date

End Sub