Συναρτήσεις Χρώματος

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις χρόνου εκτέλεσης που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τα χρώματα.

Συνάρτηση Blue

Επιστρέφει το γαλάζιο συστατικό του καθορισμένου κώδικα χρώματος.

Συνάρτηση Green

Επιστρέφει το πράσινο μέρος του καθορισμένου κώδικα χρώματος.

Συνάρτηση Red

Επιστρέφει το κόκκινο μέρος του καθορισμένου κώδικα χρώματος.

Συνάρτηση QBColor

Επιστρέφει τον κώδικα χρώματος RGB του χρώματος που μεταβιβάζεται ως τιμή χρώματος ενός παλιότερου προγραμματιστικού συστήματος που βασίζεται σε MS-DOS.

Συνάρτηση RGB

Επιστρέφει μια τιμή χρώματος μεγάλου ακέραιου που αποτελείται από τα συστατικά κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο.