Συναρτήσεις χρόνου εκτέλεσης

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις χρόνου εκτέλεσης της LibreOffice Basic.

Σταθερές Basic

Χρησιμοποιούμενες σταθερές σε προγράμματα Basic

Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου οθόνης

Αυτη η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις χρόνου εκτέλεσης που χρησιμοποιούνται για να καλέσουν διαλόγους για την εισαγωγή και την έξοδο καταχωρίσεων των χρηστών.

Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου αρχείων

Χρήση συναρτήσεων εισόδου/εξόδου αρχείων για την δημιουργία και διαχείριση αρχείων (δεδομένων) προσαρμοσμένων από τον χρήστη.

Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας

Χρησιμοποιήστε τις δηλώσεις και τις συναρτήσεις που περιγράφονται εδώ για να εκτελέσετε υπολογισμούς ημερομηνίας και ώρας.

Συναρτήσεις χειρισμού σφαλμάτων

Με αυτές τις προτάσεις και συναρτήσεις μπορείτε να καθορίσετε πώς η LibreOffice Basic θα πρέπει να αντιδρά σε σφάλματα που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

Λογικοί τελεστές

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους λογικούς τελεστές που υποστηρίζονται από την LibreOffice Basic.

Μαθηματικοί τελεστές

Οι ακόλουθοι μαθηματικοί τελεστές υποστηρίζονται στη LibreOffice Basic.

Αριθμητικές συναρτήσεις

Εδώ θα βρείτε όλες τις συναρτήσεις που μπορούν να εκτελέσουν αριθμητικές πράξεις. Οι μαθηματικοί τελεστές και οι δυαδικοί τελεστές (Boolean) δεν περιλαμβάνονται εδώ, καθώς παρουσιάζονται σε άλλη ενότητα. Οι συναρτήσεις διαφέρουν από τους τελεστές στο εξής: Με τις συναρτήσεις μεταβιβάζονται ορίσματα και επιστρέφεται κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, οι τελεστές επιστρέφουν κάποιο αποτέλεσμα συνδυάζοντας δύο αριθμητικές παραστάσεις.

Έλεγχος εκτέλεσης προγράμματος

Οι ακόλουθες δηλώσεις χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκτέλεσης ενός προγράμματος.

Μεταβλητές

Οι ακόλουθες δηλώσεις και συναρτήσεις είναι για την εργασία με μεταβλητές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις για να δηλώσετε ή να καθορίσετε τις μεταβλητές, να μετατρέψτε τις μεταβλητές από έναν τύπο σε άλλος, ή να καθορίσετε τον τύπο μεταβλητής.

Τελεστές σύγκρισης

Εδώ περιγράφονται οι διάφοροι διαθέσιμοι τελεστές σύγκρισης.

Συμβολοσειρές

Εδώ θα βρείτε τις συναρτήσεις και τις προτάσεις που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση και την επιστροφή συμβολοσειρών.

Άλλες εντολές

Εδώ θα βρείτε όλες τις συναρτήσεις και τις προτάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις άλλες κατηγορίες.