དཔེ་རིས་ཚུ་ཆ་མཉམ་

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ དཔེ་རིས་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ལག་ཆས་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - དུས་མཐུན་བཟོ་ - དཔེ་རིས་ཆ་མཉམ་