ཤོག་ལེབ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་

ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ཤོག་ལེབ་རྩ་སྒྲིག་དེ་དུས་མཐུན་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་གུ་ཡོད་མི་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བསྡོམས་དེ་སླར་རྩིས་བཏོནམ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ལག་ཆས་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - དུས་མཐུན་བཟོ་- ཤོག་ལེབ་ཚུ་ལོག་རྩ་སྒྲིག་འབད་


ཡིག་ཆ་རིངམོ་ནང་ལུ་ ཤོག་ལེབ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ དུས་ཡུན་དག་པ་ཅིག་འགོར་འོང་།