ཨང་བཏགས་ནི།

ཁྱོད་རང་གི་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་ ཨང་བཏགས་ནིའི་བཟོ་རྣམ་ཚུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་ - འགོ་ཚག་དང་ཨང་བཏགས་ནི་ - ཨང་བཏགས་ནི་ཨེབ་ལྡེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།


སེལ་འཐུ་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་ ཨང་བཏགས་བཟོ་རྣམ་འདི་ཨེབ་གཏང་འབད།