རྒྱབ་གཞི་ལུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ རྒྱབ་ཁ་ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་ - བདེ་ཞིབ་ - རྒྱབ་གཞི་ལུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

ངོས་དཔར།

རྒྱབ་གཞི་ལུ།