སྲུངས།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་སྲུངས་བཞག་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ཡིག་སྣོད་ - སྲུང་།གདམ་ཁ་རྐྱབས།

+ཨེསི།

ཚད་ལྡན་ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་གནད་སྡུད་ཕྲ་རིང་གུ་ཨེབ་གཏང་།

ངོས་དཔར།

སྲུངས་བཞག


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ རང་བཞིན་ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འདི་ཞུན་དག་འབདཝ་ད་ རང་བཞིན་ཚུག་ཡིག་འདི་སྲུངས་བརྡ་བཀོད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོཝ་ཨིན།