Mod Operator

བགོ་ནི་གི་ལྷག་ལུས་ཧྲིལ་ཨང་འདི་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

ཚིག་སྦྱོར:

འགྲུབ་འབྲས་ = གསལ་བརྗོད་ ༡ ཨེམ་ཨོ་ཌི་ གསལ་བརྗོད་ ༢

གནས་གོང་སླར་ལོག:

ཧྲིལ་ཨང་།

ཚད་བཟུང་ཚུ་:

Result:ཨང་གྲངས་ཀྱི་འགྱུར་ཅན་ཨེམ་ཨོ་ཌི་བཀོལ་སྤྱོད་པ་འདིའི་འགྲུབ་འབྲས་ནང་ན་ཡོད་མི་ཨིན།

Expression1, Expression2: ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་ཁྱོད་ཀྱིས་བགོ་ནི་ཨིན་མི།

དཔེར་བརྗོད:

Sub ExampleMod

  དཔར་བསྐྲུན་འབད ༡༠ མོཌི ༢.༥ REM སླར་ལོགཔ 0

  དཔར་བསྐྲུན་འབད ༡༠ / ༢.༥ REM སླར་ལོགཔ 4

  དཔར་བསྐྲུན་འབད ༡༠ མོཌི ༥ REM སླར་ལོགཔ 0

  བསྐྲུན་འབད ༡༠ / ༥ REM སླར་ལོགཔ 2

  དཔར་བསྐྲུན་འབད ༥ མོཌི ༡༠ REM སླར་ལོགཔ 5

  དཔར་བསཀྲུན་འབད ༥ / ༡༠ REM སླར་ལོགཔ 0.5

End Sub