OLE-Objektlinje

Værktøjslinjen OLE-objekt fremkommer, når der er valgt objekter, og den indeholder de vigtigste funktioner for formatering og placering af objekter.

Sæt afsnitstypografi

Tildeler en typografi til det aktuelle afsnit, udvalgte afsnit, eller til et valgt objekt.

Sæt afsnitstypografi

Sæt afsnitstypografi

Ingen ombrydning

Placerer objektet på en selvstændig linje i dokumentet. Teksten i dokumentet vises over og under objektet, men ikke på objektets sider.Du kan også vælge denne indstilling under fanebladet Ombrydning.

Ikon

Deaktiver ombrydning

Ombrydning

Ombryder tekst på alle fire sider af objektets rammekant.Dette ikon svarer til indstillingen Sideombrydning under fanebladet Ombrydning.

Ikon

Aktiver ombrydning

Gennemgående ombrydning

Placerer objektet foran teksten.Du kan også opnå samme effekt under fanebladet Ombrydning.

Ikon

Gennemgående ombrydning

Venstrejusteret

Venstrejusterer kanterne på de valgte objekter. Hvis der kun er valgt et objekt i Draw eller Impress, bliver objektets venstre kant justeret til venstre sidemargen.

Ikon

Venstre

Centrer vandret

Centrerer de valgte objekter vandret. Hvis der kun er markeret et objekt i Draw eller Impress, vil midten af objektet blive justeret til det vandrette midtpunkt på siden.

Ikon

Centreret

Højrejusteret

Højrejusterer kanterne af de valgte objekter. Hvis der kun er markeret et objekt i Impress eller Draw, bliver objektets højre kant justeret til sidens højremargen.

Ikon

Højre

Juster til toppen

Justerer den øverste kant af de valgte objekter vandret. Hvis der kun er markeret et objekt i Draw eller Impress, bliver den øverste kant justeret til øverste sidemargen.

Ikon

Top

Juster lodret centreret

Centrerer de valgte objekter lodret. Hvis der kun er markeret et objekt er valgt i Draw eller Impress, bliver midten af objektet justeret til sidens lodrette midtpunkt.

Ikon

Centreret

Juster til bunden

Justerer den nederste kant af de valgte objekter vandret. Hvis kun et enkelt objekt er markeret i Draw eller Impress, bliver den nederste kant justeret til den nederste sidemargen.

Ikon

Bund

Kanter

Klik på ikonet Kanter for at åbne Kanter værktøjslinjen, hvor du kan ændre kanten af et arkområde eller et objekt.

Ikon

Kanter

Stregtype

Klik på dette ikon for at åbne den flydende værktøjslinje Stregtype, hvor du kan ændre kantens stregtype.

Ikon

Stregtype

Kantfarve

Klik på ikonet Kantfarvefor at åbne værktøjslinjen Kantfarve, som lader dig skifte kantfarve på et objekt.

Ikon

Kantfarve

Objektegenskaber

Åbner en dialog, hvor du kan ændre egenskaberne for det valgte objekt, for eksempel dets størrelse og navn.

Ikon

Objektegenskaber

Placer forrest

Flytter det valgte objekt øverst i stablingsrækkefølgen, så det er foran andre objekter.

Ikon

Placer forrest

Placer bagest

Flytter det valgte objekt til bunden af stablingsrækkefølgen, så det er bag de andre objekter.

Ikon

Placer bagest

Skift forankring

Giver dig mulighed for at skifte mellem forankringsindstillinger.

Ikon

Skift forankring