Vis udskrift

Værktøjslinjen Vis udskrift fremkommer, når du ser en udskriftsvisning af det aktuelle dokument.

Forrige side

Flytter tilbage til foregående side i dokumentet. Denne funktion er kun aktiv, når du vælger funkionen Vis udskrift i menuen Filer.

Ikon

Forrige side

Næste side

Flytter fremad til den næste side i dokumentet. Denne funktion er kun aktiv, når du vælger Vis udskrift funktionen i Filer Menuen.

Ikon

Næste side

Flytter til den første side i dokumentet. Denne funktion er kun aktiv, når du vælger Vis udskrift funktionen i Filer menuen.

Ikon

Flytter til den sidste side i dokumentet. Denne funktion er kun aktiv, når du vælger funktionen Vis udskrift i menuen Filer .

Ikon

Tosidet udskriftvisning

Viser to sider i udskriftsvisningen. Ulige numre vil altid vises til højre, lige numre til venstre.

Ikon

Tosidet udskriftsvisning

Angiver det sideantal, der vises på skærmen. Klik på pilen ved siden af ikonet for at åbne et gitter, hvor du kan vælge antallet af sider, der skal vises, som rækker og kolonner i forhåndsvisningen.

Ikon

Flersidet udskriftsvisning

Bogvisning

Vælg for at vise den første side på højre side af sidevisningen. Hvis den ikke er valgt, bliver den første side vist på venstre side af eksemplet.

bogvisningikon

Bogvisning

Forstør

Forstørrer for at få en visning, der er tættere på dokumentet.

Formindsk

Zoomer ud for at se mere af dokumentet i reduceret størrelse.

Zoom af udskriftsvisning

Bestemmer forstørrelsesgrad for udskriftsvisningen.

Fuldskærm

Viser eller skjuler menuerne og værktøjslinjerne i Writer eller Calc. For at forlade fuldskærmstilstand skal du klikke på knappen Fuldskærm eller trykke på Esc-tasten.

Ikon

Fuldskærm (i Vis udskrift)