Statuslinje

Statuslinjen indeholder information om det aktuelle dokument og tilbyder forskellige knapper med specielle funktioner.

Sidetal

Det aktuelle sidetal bliver vist i dette felt på statuslinjen. Et dobbeltklik åbner Navigator, hvormed du kan navigere i dokumentet. Et højreklik viser alle bogmærker i dokumentet. Klik på et bogmærke for at placere tekstmarkøren ved bogmærkets placering.

Aktuel sidetypografi

Viser den aktuelle sidetypografi. Dobbeltklik for at redigere typografien, højreklik for at vælge en anden typografi.

Sprog

Viser sproget for den valgte tekst.
Klik for at åbne en menu, hvor du kan vælge et andet sprog for den markerede tekst eller for det aktuelle afsnit.
Vælg Ingen for at udelukke teksten fra at blive stavekontrolleret og orddelt.
Vælg Nulstil til standardsprog for at vende tilbage til standardsproget for den markerede tekst eller det aktuelle afsnit.
Vælg Mere for at åbne en dialog med flere valgmuligheder.

Indsætningstilstand

Viser den aktuelle indsætningstilstand. Du kan skifte imellem INDS = indsæt og OVR = overskriv.

Markeringstilstand

Her kan du skifte mellem forskellige markeringstilstande.

Dokumentændring

Hvis ændringer til dokumentet endnu ikke er gemt vises "*" i dette felt på Statuslinjen. Dette gælder også for nye, endnu ikke gemte dokumenter.

Digital signatur

Se også Digitale signaturer.

Kombineret visning

Viser aktuel information om det aktive dokument.

Zoom & Vis Layout

Tre kontrolelementer på Writer statuslinjen tillader ændring af zoom og visningsopsætning for dine tekstdokumenter.

Ikonerne i Vis Layout viser fra venstre mod højre: Enkeltkolonnetilstand. Visningstilstand med sider side om side. Bogtilstand med to sider som i en åben bog.

Træk Zoom-skyderen til venstre for at vise flere sider, træk til højre for at zoome ind på en side og vise et mindre område af siden.

Målestok

Angiver den aktuelle zoomfaktor for visningen af siden.