Tabellinje

Tabellinjen indeholder funktioner, som du har brug for, når du arbejder med tabeller. Den fremkommer, når du flytter markøren ind i en tabel.

Indsæt tabel

Indsætter en tabel i dokumentet. Du kan også klikke på pilen, trække for at markere antallet af rækker og kolonner som tabellen skal bestå af, og så klikke i den sidste celle.

Ikon

Tabel

Stregtype

Klik på dette ikon for at åbne den flydende værktøjslinje Stregtype, hvor du kan ændre kantens stregtype.

Ikon

Stregtype

Kantfarve

Klik på ikonet Kantfarvefor at åbne værktøjslinjen Kantfarve, som lader dig skifte kantfarve på et objekt.

Ikon

Kantfarve

Kanter

Klik på ikonet Kanter for at åbne Kanter værktøjslinjen, hvor du kan ændre kanten af et arkområde eller et objekt.

Ikon

Kanter

Baggrundsfarve

Klik her for at åbne en værktøjslinje hvor du kan vælge en baggrundsfarve for et afsnit. Farven gælder baggrunden for det aktuelle afsnit eller de markerede afsnit.

Ikon

Baggrundsfarve

Flet celler

Kombinerer indholdet af de valgte tabelceller ind i en enkelt celle.

ikon

Flet celler

Opdel celler

Deler cellen eller gruppen af celler vandret eller lodret til det antal af celler, som du indtaster.

Ikon

Opdel celler

Optimer størrelse

Åbner en værktøjslinje som indeholder funktioner til optimering af rækkerne og kolonnerne i en tabel.

Ikon

Optimer størrelse

Top

Justerer indholdet af cellen til den øverste kant af cellen.

Centrér (lodret)

Centrerer indholdet af en celle mellem toppen og bunden af cellen.

Bund

Justerer indholdet af cellen til den nederste kant af cellen.

Indsæt rækker

Indsætter en eller flere rækker i tabellen under markeringen. Du kan indsætte mere end én række ved at åbne dialogen (vælg Tabel - Indsæt - Række) eller ved at markere mere end én række, før du klikker på ikonet. Den sidstnævnte metode indsætter rækker med samme højde som de oprindeligt markerede rækker.

Ikon

Indsæt række

Indsæt kolonne

Indsætter en eller flere kolonner i tabellen efter markeringen. Du kan indsætte flere kolonner ved at åbne dialogen (vælg Tabel - Indsæt - Kolonne) eller ved at markere flere kolonner, før du klikker på ikonet. Hvis den sidstnævnte metode anvendes, vil de indsatte kolonner have same relative bredde som de markerede kolonner.

Ikon

Indsæt kolonne

Slet række

Sletter de markerede rækker i tabellen.

Ikon

Slet række

Slet kolonne

Sletter de valgte kolonner fra tabellen.

Ikon

Slet kolonne

AutoFormat

Anvender automatisk formater på den aktuelle tabel, inklusiv skrifttyper, skygger og rammer.

Tabelegenskaber

Angiver egenskaberne for den valgte tabel, for eksempel, navn, justering, afstand, kolonnebredde, rammer og baggrund.

Sorter

Sorterer de markerede afsnit eller tabelrækker alfabetisk eller numerisk. Du kan definere op til tre sorteringsnøgler lige som du kan kombinere alfanumerisk og numerisk sorteringsnøgler.

Sum

Aktiverer sumfunktionen. Læg mærke til, at markøren skal være i cellen, hvor du ønsker, at summen skal vises.

Ikon

Sum