Formateringslinje

Formateringslinjen indeholder flere tekstformateringsfunktioner.

Typografier

Angiver om vinduet for Typografier og Formatering skal vises eller skjules. Der kan du tildele og administrere typografier.

Ikon

Typografier

Sæt afsnitstypografi

Tildeler en typografi til det aktuelle afsnit, udvalgte afsnit, eller til et valgt objekt.

Sæt afsnitstypografi

Sæt afsnitstypografi

Skrifttypenavn

Giver dig mulighed for at vælge et skrifttypenavn fra listen eller indtaste et skrifttypenavn direkte.

Du kan indtaste flere skrifttyper adskilt af semikoloner. LibreOffice bruger hver navngiven skrifttype i rækkefølge, hvis de foregående skrifttyper ikke er tilgængelige.

Ikon

Skrifttypenavn

Skriftstørrelse

Giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige skriftstørrelser fra listen eller at indtaste en størrelse manuelt.

Fed

Gør den markerede tekst fed. Hvis markøren er inde i et ord, bliver hele ordet med fed skrift. Hvis markeringen eller ordet allerede er med fed skrift, fjernes formateringen.

Ikon

Fed

Kursiv

Gør den valgte tekst kursiv. Hvis markøren er inde i et ord, så bliver hele ordet kursiv. Hvis markeringen eller ordet allerede er kursivt, så fjernes formateringen.

Ikon

Kursiv

Understreg

Understreger eller fjerner understregning af den markerede tekst.

Ikon

Understreg

Venstre

Justerer de(t) markerede afsnit til venstre sidemargen.

Ikon

Venstrejusteret

Centreret

Centrerer de(t) markerede afsnit på siden.

Ikon

Højre

Justerer de(t) markerede afsnit til højre sidemargen.

Ikon

Højrejusteret

Lige margener

Justerer de(t) markerede afsnit til venstre og højre sidemargener. Hvis du vil, kan du også angive justeringsindstillingerne for den sidste linje af et afsnit ved at vælge Formater - Afsnit - Justering.

Ikon

Lige margener

Nummerering til/fra

Tilføjer eller fjerner nummerering fra de markerede afsnit. For at definere nummereringsformatet skal du vælge Formater - Punktopstilling. For at vise værktøjslinjen Punktopstilling skal du vælge Vis - Værktøjslinjer - Punktopstilling.

Ikon

Nummerering til/fra

Punkttegn til/fra

Tildeler punkttegn til de markerede afsnit, eller fjerner dem fra en punktopstilling.

Ikon

Punkttegn til/fra

Formindsk indrykning

Klik på ikonet Formindsk indrykning for at reducere den venstre indrykning for det aktuelle afsnit eller celleindholdet og indstille det til det forrige tabulatorstop.

Ikon

Formindsk indrykning

Forøg indrykning

Klik på ikonet Forøg indrykning for at øge indrykningen til venstre for det aktuelle afsnit eller celleindholdet og flytte markøren til den næste tabulatorplacering.

Ikon

Forøg indrykning

Skriftfarve

Klik for at bruge den aktuelle skriftfarve til de valgte tegn. Du kan også klikke her og så lave en markering for at ændre tekstens farve. Klik på pilen ved siden af ikonet for åbne værktøjslinjen Skriftfarve.

Ikon

Skriftfarve

Fremhævelsesfarve

Anvender den aktuelle fremhævelsesfarve til baggrunden af et tekstmarkering. Hvis ingen tekst er markeret, skal du klikke på ikonet Fremhævelselsesfarve, markere teksten, som du vil fremhæve, og så klikke på ikonet Fremhævelselsesfarve igen. Hvis du vil ændre fremhævelsesfarven, skal du klikke på pilen ved siden af ikonet Fremhævelsesfarve og så klikke på den farve, som du ønsker.

Ikon

Fremhævelsesfarve

Baggrundsfarve

Klik her for at åbne en værktøjslinje hvor du kan vælge en baggrundsfarve for et afsnit. Farven gælder baggrunden for det aktuelle afsnit eller de markerede afsnit.

Ikon

Baggrundsfarve

Supplerende ikoner

Forøg skriftstørrelse

Forøger skriftstørrelsen for den valgte tekst.

Formindsk skriftstørrelse

Reducerer skriftstørrelsen for den valgte tekst.

Hvis understøttelse af CTL er aktiveret, vil to ekstra ikoner være synlige.

Venstre mod højre

venstre mod højre-ikon

Teksten bliver indtastet fra venstre mod højre.

Højre mod venstre

højre mod venstre-ikon

Tekst, som er formateret i et Complex Text Layout (CTL) sprog, bliver indtastet fra højre mod venstre.