Formular

Indeholder kommandoer til at aktivere formulardesign-tilstand, åbne kontrolguider og indsætte formular-kontrolelementer i dit tekstdokument.

Designtilstand

Aktivér eller deaktivér formulardesigntilstand.

Kontrolelement-guide

Aktiver eller deaktiver kontrolguider.

Etiketfelt

Ikon

Tilføjer et felt til visning af tekstetiketter. Disse etiketter er kun til visning af foruddefineret tekst og ikke til indtastning af tekst.

Tekstfelt

Ikon

Tilføjer et indtastningsfelt, hvor du kan indtaste og redigere tekst.

Afkrydsningsfelt

Ikon

Tilføjer et afkrydsningsfelt som du kan bruge til at slå en funktion til eller fra.

Alternativknap

Ikon

Tilføjer en knap, som tillader en bruger at vælge ud fra et antal indstillinger. Grupperede alternativknapper skal have tabulatorindeks, som følger hinanden. De er almindeligvis omkranset af en gruppefelt. Hvis du har to grupper af alternativknapper, skal du indsætte et tabulatorindeks mellem tabulatorindekserne for de to grupper på grupperammen.

Kombinationsfelt

Ikon

Tilføjer en kombinationsfelt. En kombinationsfelt er en enkeltlinjet rulleliste, som en bruger kan klikke og så vælge et punkt fra listen. Hvis du vil, kan du gøre elementerne i kombinationsfeltet skrivebeskyttede.

Knap

Ikon

Tilføjer en kommandoknap. Du kan bruge en kommandoknap til at udføre en kommando for en defineret hændelse, såsom et museklik.

Hvis du vil, kan du tilføje tekst eller grafik til knappen.

Grafisk knap

Ikon

Opretter en knap vist som et billede. Udover den grafiske repræsentation har en grafisk knap samme egenskaber som en "normal" knap.

Formateret felt

Ikon

Tilføjer et tekstfelt, hvor du kan angive formateringen for tekst, som bliver indtastet eller udskrevet såvel som enhver begrænsende værdier.

Flere felter

Dato-, tid-, nummer-, valuta- og mønsterformularfelter.

Gruppefelt

Ikon

Tilføjer en ramme, som du kan bruge til visuelt at gruppere lignende kontrolelementer såsom alternativknapper.

Grafisk kontrolelement

Ikon

Opretter et grafisk kontrolelement. Det kan kun bruges at tilføje billeder fra en database. I formulardokumentet, dobbeltklik på en af disse kontrolelementer for at åbne dialogen Indsæt Grafik for at indsætte billedet. Der er også en genvejsmenu (ikke i designtilstand) med kommandoer til at indsætte og slette billedet.

Billeder fra en database kan vises i en formular, og nye billeder kan indsættes i databasen, hvis blot det grafiske kontrolelement ikke er skrivebeskyttet. Kontrolelementet skal referere til et databasefelt af typen billede. Indtast derfor datafeltet i vinduet egenskaber på fanebladet Data.

Filvalg

Ikon

Tilføjer en knap, som giver dig mulighed for at vælge en fil.

Tabelkontrolelement

Ikon

Opretter et tabelkontrolelement til visning af en databasetabel. Hvis du opretter et nyt tabelkontrolelement, vises Tabelelementguiden.

Navigationslinje

Ikon

Opretter en navigationslinje.

Kontrolelementegenskaber

Åbner en dialog til at redigere egenskaberne for et valgt kontrolelement.

Formularegenskaber

i denne dialog kan du blandt andet angive datakilden og hændelserne for hele formularen.

Formularnavigator

Åbner Formularnavigator. Formularnavigator viser alle formularer og underformularer i det aktuelle dokument med deres respektive kontrolelementer.

Tabuleringsrækkefølge

Når en formular vælges, åbner det dialogen Tabuleringsrækkefølge, hvor rækkefølgen for fokusering af kontrolelementerne defineres.

Åbn i designtilstand

Åbner formularer i Destigntilstand så formularen kan redigeres.

Automatisk kontrolelement-fokus

Aktiver eller deaktiver Automatisk kontrolelement-fokus.