Tabel

Viser kommandoer til at indsætte, redigere og slette en tabel i et tekstdokument.

Indsæt tabel

Indsætter en ny tabel.

Indsæt

Kolonner

Indsætter kolonner.

Rækker

Indsætter rækker.

Slet

Tabel

Sletter den aktuelle tabel.

Kolonner

Sletter de valgte kolonner.

Rækker

Sletter de valgte rækker.

Vælg

Tabel

Vælger den aktuelle tabel.

Kolonne

Vælger den aktuelle kolonne.

Række

Vælger den aktuelle række.

Celle

Vælger den aktuelle celle.

Flet celler

Kombinerer indholdet af de valgte tabelceller ind i en enkelt celle.

Opdel celler

Deler cellen eller gruppen af celler vandret eller lodret til det antal af celler, som du indtaster.

Flet tabeller

Kombinerer to på hinanden følgende tabeller til en enkelt tabel. Tabellerne skal følge direkte efter hinanden og må ikke være adskilt af et tomt afsnit.

Opdel tabel

Deler den aktuelle tabel i to adskilte tabeller ved markørens position. Du kan også bruge denne kommando ved at højreklikke i en tabelcelle.

Tabel Autoformat

Anvender automatisk formater på den aktuelle tabel, inklusiv skrifttyper, skygger og rammer.

Tilpas automatisk

Kolonnebredde

Åbner dialogen Kolonnebredde, hvor du kan ændre bredden på en kolonne.

Optimal kolonnebredde

Justerer automatisk kolonnebredderne, så de passer til indholdet af cellerne. Ændring af kolonnebredden påvirker ikke bredden af de andre kolonner i tabellen. Bredden af tabellen kan ikke overstige sidebredden.

Fordel kolonner jævnt

Justerer bredden af de valgte kolonner, så de svarer til bredden af den bredeste kolonne i sættet. Tabellens totale bredde kan ikke overstige sidebredden.

Rækkehøjde

Åbner dialogen Rækkehøjde, hvor du kan ændre højden på en række.

Optimal rækkehøjde

Justerer automatisk rækkehøjderne, så de passer til indholdet af cellerne. Dette er standardindstillingen for nye tabeller.

Fordel rækker jævnt

Justerer højden for de valgte rækker til at passe med højden af den højeste række i markeringen.

Opdel på tværs af sider

Tillader sideskift inden for den aktuelle række.

Gentag rækkeoverskrift

Gentager tabeloverskrifter på efterfølgende sider, hvis tabellen spænder over en eller flere sider.

Konverter

Tekst til tabel

Åbner en dialog, hvor du kan konvertere den markerede tekst til en tabel.

Tabel til tekst

Åbner en dialog, hvor du kan konvertere den aktuelle tabel til tekst.

Sorter

Sorterer de markerede afsnit eller tabelrækker alfabetisk eller numerisk. Du kan definere op til tre sorteringsnøgler lige som du kan kombinere alfanumerisk og numerisk sorteringsnøgler.

Formel

Åbner værktøjslinjen Formel for indtastning eller redigering af en formel.

Talformat

Åbner en dialog, hvor du kan angive tabellens talformat.

Tabelegenskaber

Angiver egenskaberne for den valgte tabel, for eksempel, navn, justering, afstand, kolonnebredde, rammer og baggrund.