Formater

Indeholder kommandoer for formatering af udseendet og indholdet af dit dokument.

Nulstil direkte formatering

Fjerner direkte formatering og formatering efter tegntypografier fra markeringen.

Tegn

Ændrer skrifttypen og skrifttypens formatering for de valgte tegn.

Afsnit

Ændrer formatet som for eksempel indrykning og justering for det aktuelle afsnit.

Punktopstilling

Tilføjer nummerering eller punkttegn til det aktuelle afsnit, og lader dig redigere formatet af nummereringen eller punkttegnene i punktopstillingen.

Side

Angiv formateringstypografien og layoutet for den aktuelle sidetypografi, inklusiv sidemargener, sidehoveder og -fødder samt sidebaggrunden.

Ændre mellem STORE og små bogstaver

Ændrer skrifteffekt i det valgte område. Hvis markøren står inde i et ord og der ikke er valgt nogen tekst, er ordet det valgte område.

Asiatisk fonetisk vejledning

Giver dig mulighed for at tilføje kommentarer ved siden af asiatiske tegn som en vejledning i udtale.

Disse kommandoer bliver først tilgængelige efter du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog i - Sprogindstillinger - Sprog.

Spalter

Specificerer antallet af spalter og spaltelayoutet for en sidetypografi, ramme eller sektion.

Sektioner

Ændrer egenskaberne for sektioner, der er defineret i dit dokument. For at indsætte en sektion skal du markere tekst eller klikke i dit dokument og så vælge Indsæt - Sektion.

Autokorrektur

Formaterer automatisk filen efter de indstillinger, som du sætter under Funktioner - Autokorrekturindstillinger.

Forankring

Definerer forankringsindstillingerne for det valgte objekt.

Ombrydning

Angiver den måde, du ønsker tekst ombrudt omkring et objekt. Du kan også angive afstanden mellem teksten og objektet.

Justering (Objekter)

Justerer valgte objekter i forhold til hinanden.

Justering (Tekstobjekter)

Vælg justeringsindstillingerne for den aktuelle markering.

Arranger

Ændrer stablingsrækkefølgen af de valgte objekter.

Spejlvend

Spejlvender det markerede objekt vandret eller lodret.

Grupper

Grupper holder valgte objekter sammen, så de kan flyttes eller formateres som et enkelt objekt.

Objekt

Åbner en undermenu til redigere egenskaberne for det valgte objekt.

Ramme

Indsætter en ramme, som du kan bruge til at oprette et layout med en eller flere kolonner af tekst og objekter.

Billede

Formaterer størrelsen, placeringen og andre egenskaber for den valgte grafik.