Vis

Denne menu indeholder kommandoer til at styre, hvordan dokumentet vises på skærmen.

Normal

Viser hvordan dokumentet vil se ud, når du udskriver det.

Web

Viser dokumentet, som det ser ud i en Webbrowser. Dette er nyttigt, når du opretter HTML-dokumenter.

HTML-kildetekst

Viser kildeteksten for det aktuelle HTML-dokument. Denne visning er tilgængelig, når du opretter et nyt HTML-dokument eller åbner et eksisterende .

Værktøjslinjer

Åbner en undermenu til at vise og skjule værktøjslinjer. En værktøjslinje indeholder ikoner og indstillinger, der giver dig hurtig adgang til LibreOffice-kommandoer.

Statuslinje

Viser eller skjuler statuslinjen ved den nederste kant af vinduet.

Linealer

Indeholder en undermenu til at vise eller skjule vandret og lodret lineal.

Rullebjælker

Viser eller skjuler den vandrette og lodrette rullebjælke som bruges til at ændre det synlige areal for et dokument, som ikke passer inden i vinduet.

Tekstgrænser

Viser eller skjuler grænserne på det område, der udskrives på en side. Grænselinjerne udskrives ikke.

Tabelgrænser

Viser eller skjuler kanterne omkring tabelceller, som ikke har synlig kant. Kanterne er kun synlige på skærmen og skrives ikke ud.

Billeder og diagrammer

Vis eller skjul grafiske objekter, f.eks. billeder og diagrammer, i et dokument.

Kommentarer

Vis eller skjul et dokuments kommentarer og svar på kommentarer.

Formateringsmærker

Viser kontroltegn i din tekst, såsom afsnitsmarkeringer, linjeskift, tabulatorer og mellemrum.

Gitter og hjælpelinjer

Skift synlighed af gitterpunkter og hjælpelinjer som hjælp til flytning af objekter og præcis positionering på det nuværende ark.

Skjul tomme områder

Viser dokumenter med blanktegn i starten eller slutningen af siden skjult.

Registrer ændringer

Viser eller skjuler registrerede ændringer.

Feltskygger

Viser eller skjuler feltskygger i dit dokument, inklusiv hårde mellemrum, brugerdefinerede bindestreger, indekser og fodnoter.

Feltnavne

Skifter mellem visning af felters navn og indhold. Et flueben indikerer, at feltnavnene vises, og intet flueben indikerer, at feltindholdet vises. Noget feltindhold kan ikke vises.

Skjulte afsnit

Viser eller skjuler skjulte afsnit. Denne indstilling påvirker kun skærmvisningen af skjulte afsnit og ikke udskrivningen af skjulte afsnit.

Sidepanel

Sidepanelet er en lodret grafisk brugergrænseflade som primært tilbyder kontekstafhængige egenskaber, typografier, dokumentnavigation og galleri.

Typografier og formatering

Brug vinduet Typografier og formatering til at anvende, oprette, redigere, tilføje og fjerne typografier. Dobbeltklik på et element for at anvende typografien.

Galleri

Åbner gallerivinduet i sidepanelet, hvor du kan vælge et billede eller et lydklip og indsætte det i dit dokument.

Navigator

Viser eller skjuler Navigator, hvorfra du hurtigt kan hoppe til forskellige dele af dit dokument. Du kan også bruge Navigatoren til at indsætte elementer fra det aktuelle dokument eller andre åbne dokumenter, og til at administrere hoveddokumenter. For at redigere et element i Navigatoren, højreklik på elementet, og vælg så en kommando fra genvejsmenuen. Hvis du vil, kan du fastgøre Navigatoren til kanten af dit arbejdsområde.

Datakilder

Viser databaserne, der er registreret i LibreOffice og lader dig administrere indholdet af databaserne.

Fuldskærm

Viser eller skjuler menuerne og værktøjslinjerne i Writer eller Calc. For at forlade fuldskærmstilstand skal du klikke på knappen Fuldskærm eller trykke på Esc-tasten.

Zoom

Reducerer eller forstørrer skærmvisningen af LibreOffice