Rediger

Denne menu indeholder kommandoer til at rediger indholdet i det aktuelle dokument.

Fortryd

Omgør den sidste kommando eller den sidste indtastning, som du har lavet. For at vælge den kommando, som du vil omgøre, skal du klikke på pilen ved siden af ikonet Fortryd på værktøjslinjen Standard.

Gendan

Omvender handlingen for den sidste Fortryd-kommando. For at vælge det Fortryd-trin, som du vil gendanne, skal du klikke på pilen ved siden af ikonet Gendan på Standardlinjen.

Gentag

Gentager den sidste kommando. Denne kommando er tilgængelig i Writer og Calc.

Klip

Fjerner og kopierer markeringen til udklipsholderen.

Kopier

Kopier markeringen til udklipsholderen.

Sæt ind

Indsætter indholdet af udklipsholderen hvor markøren er placeret, og erstatter al valgt tekst eller alle valgte objekter.

Indsæt speciel

Indsætter indholdet af udklipsholderen i den aktuelle fil i det format, som du angiver.

Marker alt

Markerer hele indholdet af den aktuelle fil, ramme eller tekstobjekt.

Markeringstilstand

Vælg markeringstilstand fra undermenuen: normal markeringstilstand eller blok markeringstilstand.

Marker tekst

Du kan aktivere en markør til at markere tekst i et skrivebeskyttet tekstdokument eller i hjælpen. Vælg Rediger - Marker tekst eller åbn genvejsmenuen for et skrivebeskyttet dokument og vælg Marker tekst. Markøren vil ikke blinke.

Direkte markørtilstand

Tillader en bruger at klikke ved begyndelsen, i midten, eller ved slutningen af enhver tekstlinje på en side, og så der efter begynde at skrive.

Find

Viser eller skjuler værktøjslinjen Find for at søge efter tekst eller navigere rundt i dokumentet efter element.

Søg og erstat

Finder eller erstatter tekst eller formater i det aktuelle dokument.

Gå til side

Åbner vinduet Navigator på feltet Sidenummer, så du kan indtate et sidenummer.

Registrer ændringer

Lister kommandoerne, der er tilgængelige for sporing af ændringer i din fil.

Hyperlink

Åbner en dialogboks, der gør det muligt at oprette og redigere hyperlinks.

Fodnote eller Slutnote

Redigerer det valgte fod- eller slutnoteanker. Klik foran fodnoten eller slutnoten, og vælg så denne kommando.

Indekselement

Redigerer det valgte indekselement. Klik foran eller i indekselementet, og vælg så denne kommando.

Litteraturlisteelement

Redigerer det valgte litteraturlisteelement.

Felter

Åbner en dialog, hvor du kan ændre egenskaberne for et felt. Klik foran et felt, og vælg så denne kommando. I dialogen kan du bruge piletasterne til at flytte til forrige eller næste felt.

Kæder

Lader dig redigere egenskaberne for hvert link i det aktuelle dokument, herunder stien til kildefilen. Denne kommando er ikke tilgængelig, hvis det aktuelle dokument ikke indeholder referencer til andre filer.

Imagemap

Giver dig mulighed for at vedhæfte URL'er til specifikke områder, kaldet hotspots, på et billede eller en gruppe af billeder. Et Imagemap er en gruppe af ét eller flere hotspots.

Objekt

Lader dig redigere det valgte objekt i din fil, som du indsatte med kommandoen Indsæt - Objekt.

Udskift database

Skift datakilderne for det aktuelle dokument. For at vise indholdet af indsatte felter korrekt, skal erstatningsdatabasen indeholde identiske feltnavne.

Rediger fil

Brug ikonet Rediger fil til at aktivere eller deaktivere redigeringsmuligheden.